Štát svoje pozemky pre olympijský festival prevádza na B. Bystricu
Navrhovaná cena predávaného majetku je 799.806 eur.

02.10.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Štát svoje pozemky v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (SR) z dôvodu konania Európskeho olympijského festivalu v roku 2021 prevádza na mesto Banská Bystrica. Vyplýva to z materiálu Informácia k riešeniu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu, v správe štátneho podniku Lesy SR do vlastníctva mesta Banská Bystrica z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Materiál v stredu zobral na vedomie vládny kabinet.

Celková výmera prevádzaného majetku štátu predstavuje 17.494 štvorcových metrov. "Navrhovaná kúpna cena predávaného majetku je 799.806 eur. Cena je konečná. Na základe návrhu kúpnej ceny zo strany štátneho podniku Lesy SR bola uvedená kúpna cena prerokovaná a odsúhlasená 24. septembra na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici," spresnil agrorezort.

"S cieľom zabezpečenia športového podujatia celospoločenského a európskeho významu Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, ktorého podpora bola deklarovaná aj vo vládnych programoch, mesto Banská Bystrica vytypovalo pozemky v lokalite parkovisko Mičinská cesta pre umiestnenie plánovanej budovy multifunkčnej športovej haly. Časť pozemkov, na ktorých má byť predmetná stavba situovaná, je vo vlastníctve mesta, časť je vo vlastníctve štátu, v správe štátneho podniku Lesy SR. Scelením územia by vznikol priestor vhodný na výstavbu športovej haly," uviedlo MPRV SR.

Na predmetných pozemkoch štátu sa podľa MPRV nachádzajú stavby (miestne komunikácie), ktoré sú v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vo vlastníctve mesta Banská Bystrica. Miestne komunikácie situované na dotknutých pozemkoch štátu sú evidované ako parkoviská, chodníky, cestná zeleň v zjednodušenom posporte miestnych komunikácií mesta, ktorý deklaruje vlastnícke práva mesta ako kupujúceho k uvedeným stavbám na pozemkoch štátu a je zároveň dokumentom preukazujúcim nárok priameho predaja takéhoto majetku štátu.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25.januára - Deň otvorených dverí

Filozofickej fakulty UK Bratislava

26.januára - Ľadová Morava

Plávanie Slovenských ľadových medveďov v rieke Morava

26.januára - Cestou necestou

Cestovateľský festival v popradskom kune Tatran