Skautskí dobrovoľníci spod Tatier čistili Slovenský raj
Vyzbierali celkovo 12 veľkých vriec odpadu.

30.09.2019 | Košický kraj | Autor: M.Černý

Celkovo 90 skautov a skautiek z Podtatranskej skautskej oblasti sa v sobotu (28. 9.) zúčastnilo čistenia Slovenského raja po letnej turistickej sezóne. Podujatie zorganizoval Slovenský skauting, Podtatranská skautská oblasť, v spolupráci so Správou Národného parku (NP) Slovenský raj.

"Boli vyčistené turistické chodníky a rokliny v severnej časti NP Slovenský raj. Konkrétne rokliny Suchá Belá, Piecky, Sokol, Kláštorská roklina, Prielom Hornádu od Hrdla Hornádu po Čingov, turistická trasa z Podleska na Kláštorisko a trasa z Čingova cez Čertovu sihoť na Kláštorisko. Ďalej Tomášovský výhľad a dolina Bieleho potoka po ústie Kyseľa," uviedol organizátor podujatia Marek Leskovjanský zo Správy NP Slovenský raj.

Ako dodal, skauti a skautky zo Spišskej Novej Vsi, Spišských Tomášoviec, Popradu, Vydrníka a Hôrky vyzbierali celkovo 12 veľkých vriec odpadu.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.máj – Vďaka, Slovensko

Online koncert v katedrále na Nitrianskom hrade

19. máj - My sa nevieme sťažovať nahlas

Vernisáž 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Banská Štiavnica

19. máj - Dobrovoľníci budú čistiť brehy Liptovskej Mary

Uvoľňovanie opatrení počas pandémie