Novozámocká radnica nesúhlasí s presmerovaním kamiónovej dopravy
Samospráva sa obáva neprimeranej záťaže na cesty.

24.09.2019 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Novozámocká radnica nesúhlasí s nárastom dopravy, ktorý v meste vzniká po obmedzení dopravy na moste ponad Váh pri Komárne. Pre jeho zlý technický stav bola odklonená premávka ťažkých kamiónov z tohto úseku na most v Kolárove a z neho ďalej do Nových Zámkov.

Podľa novozámockého mestského úradu sa presmerovaním ťažkej kamiónovej dopravy neprimerane zaťažia cesty. „Všetky kamióny zo smeru od Dvorov nad Žitavou, Nitry aj od Šale budú jazdiť cez kruhovú križovatku pri Tescu po starej Nitrianskej a Gúgskej ulici do Kolárova a odtiaľ do Komárna. Slovenská správa ciest (SSC) požiadala mesto Nové Zámky o vyjadrenie k tomuto zámeru. Dňa 13. augusta mesto poslalo SSC nesúhlasné stanovisko. Argumentujeme tým, že v súčasnosti už jeden z mostov v Nových Zámkoch uzavreli. Všetky obchádzkové trasy sa napájajú na hlavný ťah mestom, na štátnu cestu 1/64, kde vznikajú dlhodobé dopravné zápchy. Dopravná situácia je na hranici udržateľnosti,“ konštatuje radnica vo svojom stanovisku.

Mestský úrad tiež pripomína, že obchádzková trasa po štátnej ceste II/563, ktorú navrhuje SSC, je lemovaná rodinnými a obytnými domami. „Mimo prázdnin je tu zvýšený pohyb cyklistov a chodcov. Pri Tescu a pri fakultnej nemocnici sú na tejto ceste dve malé okružné križovatky. Nákladné vozidlá sa tu otáčajú s veľkými problémami a poškodzujú obrubníky križovatiek,“ pripomína mesto.

Vo vyjadrení SSC sa uvádza, že podľa zákona je mesto Nové Zámky povinné strpieť obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách. Zároveň sa v ňom konštatuje, že iné riešenie odklonu dopravy nie je možné. SSC mestu dvakrát ponúkla, že za vlastné peniaze rozšíri hlavný ťah na Kapisztóryho ulici na štyri jazdné pruhy.

„Poslanci dvoch predchádzajúcich zastupiteľstiev rozšírenie cesty odmietli a radšej navrhovali uprednostniť výstavbu obchvatu. Vláda ani žiadne ministerstvo o konkrétnom obchvate Nových Zámkoch ani len nezačali rokovať. SSC nám jeden most uzavrela a na jediný funkčný most pri bývalom Elektrosvite presmerovala kamióny zo štyroch okresov,“ konštatuje sa v stanovisku novozámockej radnice.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25.januára - Deň otvorených dverí

Filozofickej fakulty UK Bratislava

26.januára - Ľadová Morava

Plávanie Slovenských ľadových medveďov v rieke Morava

26.januára - Cestou necestou

Cestovateľský festival v popradskom kune Tatran