Petržalka podporí estetiku bývania
Mestská časť vyhlásila grantovú výzvu a vyčlenila na ňu 30.000 eur.

14.03.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Výzva je určená najmä na skvalitnenie okolia domov, vnútroblokov, pochôdznych terás, ale aj na revitalizáciu zelene či nevyužitých priestorov. Grant sa dá využiť aj na budovanie komunitných mobilných záhrad alebo na vzdelávacie enviro programy. Samospráva má na to vyčlenených 30.000 eur.

"Už v prípravnej fáze sa odporúča zámer konzultovať na miestnom úrade predovšetkým na oddelení životného prostredia a oddelení nakladania s majetkom," upozorňuje Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke mestskej časti, žiadosti je možné podávať do konca apríla. Zasielať ich treba na e-mailovú adresu michal.radosa@petrzalka.sk. Výška grantu sa pohybuje od 2001 do 4000 eur s tým, že finančná spoluúčasť žiadateľa je minimálne 10 % z výšky požadovanej dotácie.

Potenciálnymi žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti alebo v nej pôsobia. Ide napríklad o občianske združenia, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch či správcov bytových domov v mene vlastníkov bytov.

Podmienkou žiadosti je, aby boli projekty realizované do konca novembra. Zároveň budú úspešní žiadatelia povinní predložiť vyúčtovanie dotácie a správu o realizácií projektu vrátane fotodokumentácie do 15. decembra.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

31. marca - Veľkonočné trhy Rožňava, Rožňava

Námestie baníkov

1. apríla - Zásadný víkend - 10.000 stromov

Bratislava, aleja vedúca k Jarovskej bažantnici

2. apríla – 50 rokov sídliska Petržalka

Bratislava, Námestie hraničiarov