Petržalka plánuje vybudovať denný stacionár pre seniorov
Kapacita sociálneho zariadenia má byť 24 klientov.

09.09.2019 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Na Vavilovovej ulici v bratislavskej Petržalke by mal vyrásť denný stacionár pre seniorov. Také sú plány mestskej časti, ktorá sa v tejto súvislosti ešte vlani v apríli zapojila do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V súčasnosti ju kontroluje ministerstvo ako riadiaci orgán.

„Podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt sa momentálne nachádza v štádiu administratívnej kontroly, po doplnení, na riadiacom orgáne. Mestská časť dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre daný projekt, ktorá bola povinnou prílohou žiadosti a má vydané platné stavebné povolenie," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Náklady na nový denný stacionár pre 24 klientov, ktorý má vzniknúť prístavbou a nadstavbou existujúcej budovy bývalej materskej školy, v tesnej blízkosti Zariadenia opatrovateľskej služby, sa odhadujú na 693.000 eur. Výška grantu, teda suma, ktorú mestská časť na projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) dostane, zatiaľ známa nie je, keďže žiadosť sa momentálne administratívne kontroluje. "Následne by mala byť ešte predmetom odborného hodnotenia na ministerstve," poznamenala Halašková.

Známy ešte nie je ani konkrétny termín začiatku realizácie projektu. Pôvodne sa spomínal predbežne tohtoročný október, presný termín však bude závisieť od dĺžky odborného hodnotenia na predmetnom ministerstve. Práce sú predbežne naplánované na 30 mesiacov, ukončenie stavebných prác sa odhaduje na marec 2021.

Vybudovane denného stacionára na Vavilovovej ulici je dlhodobo plánovanou aktivitou mestskej časti. Už pred štyrmi rokmi začala samospráva v rámci rozširovania kapacít uvažovať o tomto priestore, alternatívu videla aj v budovách na Hrobákovej ulici - patriacich hlavnému mestu a okresnému úradu. Táto aktivita jej však nevyšla, lebo okresný úrad aj magistrát odpovedali, že s nimi majú iné plány.

Vybudovanie denného stacionára však nie je jediným plánovaným zámerom mestskej časti v rámci sociálnych služieb. Na ich rozšírenie a výstavbu plnohodnotného zariadenia sociálnych služieb poukazuje aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) či komunitný plán sociálnych služieb.

Vlani samospráva uviedla, že ako najvhodnejšia alternatíva sa javí vybudovanie zariadenia na zelenej lúke, miestny úrad mal preto vytypovať možné pozemky. Či už v tejto veci nastal od vlaňajška posun, či našla vhodné pozemky, pričom do úvahy prichádzajú mestské i súkromné, lebo samotná mestská časť veľa vhodných pozemkov nemá, prípadne či rokovala s potenciálnymi súkromnými investormi, mestská časť zatiaľ neodpovedala.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov