Poslanci v Skalici schválili úver vo výške 300.000 eur
Peniaze chcú použiť na kapitálové výdavky.

03.09.2019 | Trnavský kraj | Autor: V.Miček

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Skalici schválilo na svojom poslednom zasadnutí zobratie úveru vo výške 300.000 eur, financie majú byť využité na kapitálové výdavky.

Poslanci poukazovali pri schvaľovaní úveru predovšetkým na to, že mesto bolo pasívne pri riešení predaja prebytočného majetku mesta. "Primátorka mala pripravené predaje majetku, ktoré prešli mestskou radou. Na základe odozvy obyvateľov a fanúšikov primátorky na sociálnych sieťach sa tieto materiály stiahli a objavili sa na rokovaní až o dva mesiace neskôr. Na jednej strane sa zdôvodňovalo, že majetok netreba predať, ale zrazu si berieme úver vo výške 300.000 eur. Majetok za 200.000 eur, ktorý sa mal predať, doteraz nie je pripravený do verejnej obchodnej súťaže. Ak by bol, nebol by úver potrebný," uviedol poslanec Rudolf Šantavý. 

Mesto plánuje financie získané úverom využiť na kapitálové výdavky. "Plánovali sme predať pozemok na Karmelitskej ulici za 200.000 eur, na ktorý je žiadosť. To sa nám nepodarilo a máme rozbehnuté výdavky na rekonštrukciu budovy, ktorá bude slúžiť ako klientske centrum, či opravu chodníkov. Preto sme pristúpili k tomuto variantu," informovala o tom primátorka mesta Skalica Anna Mierna.

"V situácii, do ktorej sme sa dostali na základe toho, že viaznu predaje majetku, je nutné si takýto úver zobrať. Z hľadiska dlhovej služby úver nie je v zásade problém. Na druhej strane, je problém, že nie je riadne zapracovaný do rozpočtu z hľadiska splátok a splácania úrokov, čo sme predkladateľom vytýkali. Okrem tohto sú v rozpočte aj ďalšie pochybenia, ktoré sme sa snažili napraviť," doplnil predseda komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo Miroslav Horňák.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny