„Slovenské Plitvické jazero“ zatraktívnili pre turistov 
Beňatinský travertín bol  vyhlásený za prírodnú pamiatku

03.09.2019 | Košický kraj | Autor: J.Ďurašková

V snahe zvýšiť turistickú atraktívnosť lokality Beňatinského travertínu v Sobranskom okrese vznikli na jeho vrchole vysunutá vyhliadka, chodníky premosťujúce nedostupné úseky i základná turistická infraštruktúra. V pláne je prepojiť turistickým chodníkom celý obvod bývalého lomu a tiež vybudovanie novej vyhliadky. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus (KRT) Lenka Vargová Jurková. 

"Jazierko v Beňatinskom lome je návštevnícky stále atraktívnejšie a z pozorovania dlhodobého vývoja návštevnosti badať evidentne rastúcu tendenciu," uviedla Vargová Jurková. KRT preto na základe štúdie rozvoja územia v jeho bezprostrednom okolí realizoval k dnešnému dňu dve etapy.

"Boli zamerané na sprístupnenie lokality, zvýšenie jej návštevníckej atraktívnosti a bezpečnosti návštevníkov a na vybudovanie základnej turistickej infraštruktúry," vysvetlila Vargová Jurková. Turistom tak pri obhliadke krás prírodnej pamiatky slúžia nové chodníky, vysunutá vyhliadka, bezpečnostné zábradlie, lavičky, koše, informačné tabule i fotopoint. V pláne je aj tretia fáza, ktorej cieľom je prepojenie celého obvodu Beňatinského travertínu turistickým chodníkom a vybudovanie novej vyhliadky. 

"Aby mohol KRT zrealizovať aj tretiu fázu projektu zatraktívnenia, prihlásili sme sa do výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s celkovým rozpočtom 39.964 eur," uzavrela Vargová Jurková s tým, že Košice Región Turizmus sa bude na spolufinancovaní podieľať desiatimi percentami. 

Prvá etapa úprav bola financovaná cez program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita v rámci projektu Beňatinské jazero s celkovým rozpočtom 25.000 eur. Druhá etapa si vyžiadala celkový rozpočet 54.423 eur a bola realizovaná cez výzvu Úradu vlády SR na podporu regionálneho rozvoja. 

Ako o tom na svojej internetovej stránke informuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Beňatinský travertín bol v roku 1989 vyhlásený za prírodnú pamiatku na ochranu geologického odkryvu, ktorý predstavuje profil najvýchodnejšie položeného travertínu na Slovensku. Odkryv bol objavený pri stavbe lesnej cesty, ktorá popri ňom vedie. Tvorba travertínu pokračuje aj v súčasnosti. V okolí prírodnej pamiatky na nachádzajú skameneliny amonitov, lastúrnikov a rôznych mäkkýšov.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark