Ondavka sa pravdepodobne pričlení k druhej obci po parlamentných voľbách 
Obec súčasnosti nemá ani starostu, ani žiadneho poslanca.

31.08.2019 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Ministerstvo vnútra predpokladá, že k pričleneniu obce Ondavka v okrese Bardejov dôjde až po najbližších parlamentných voľbách, ktoré majú byť na budúci rok. Pričleniť by sa mala buď k obci Becherov, alebo  Vyšná Polianka. TASR to potvrdil tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Obec je v súčasnosti nefunkčná, nemá ani starostu, ani žiadneho poslanca obecného zastupiteľstva po dvoch vykonaných voľbách.

Pričleňovanie obce je zložitý proces, ktorý sa na Slovensku realizuje prvýkrát a je k nemu potrebné zabezpečiť množstvo podkladov a úkonov, pripomína ministerstvo. S pričlenením Ondavky k susednej obci je spojená aj územná zmena, ktorá sa nemôže udiať v čase, odo dňa vyhlásenia volieb do Národnej rady (NR) SR až do ich vykonania.

„Vyhlásenie volieb do NR SR by malo byť na jeseň tohto roku, pričom voľby by sa mali konať na prelome februára a marca v roku 2020. Preto je vysoko pravdepodobné, že k pričleneniu Ondavky dôjde až po voľbách,“ vysvetľuje ďalej. 

Proces pričlenenia nefunkčnej obce Ondavka sa spustil po dvoch neúspešných voľbách do samosprávy obce. Okresný úrad v Prešove na základe toho zvolal verejné zhromaždenie občanov, kde mohli vyjadriť svoj názor k pričleneniu.

„Ďalším krokom bude podľa zákona o obecnom zriadení výzva okresného úradu v sídle kraja susediacej obci, aby zabezpečila súhlas s pričlenením. Je na posúdení okresného úradu v sídle kraja po zvážení všetkých rozhodujúcich aspektov, ktorú obec vyzve ako prvú na zabezpečenie súhlasu s pričlenením nefunkčnej obce,“ povedal tlačový odbor. 

Ak by obec Becherov odmietla pričlenenie Ondavky, bude oslovená Vyšná Polianka. V súčasnosti sú otvorené možnosti oboch susediacich obcí. 

Obec Ondavka má dlh a podľa zákona o obecnom zriadení prevezme susediaca obec dlh na seba. Ministerstvo vnútra môže poskytnúť jednorazový finančný príspevok na podporu výkonu samosprávy obce. Príspevok sa poskytuje až po pričlenení nefunkčnej obce.

„O príspevok môže obec požiadať do 60 dní od účinnosti nariadenia vlády, ktorým sa rozhodlo o pričlenení. Pokiaľ ide o výšku príspevku, ministerstvo vnútra pri rozhodovaní o sume príspevku zohľadňuje najmä počet obyvateľov obce a veľkosť jej územia po pričlenení nefunkčnej obce a tiež  výšku dlhu, ktorý prešiel na obec,“ povedal rezort. 

V obci Ondavka sa mali opäť 21. septembra konať doplňujúce voľby, ale nestane sa tak. Na post starostu ani poslanca obecného zastupiteľstva sa totiž opäť nikto neprihlásil.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.máj – Vďaka, Slovensko

Online koncert v katedrále na Nitrianskom hrade

19. máj - My sa nevieme sťažovať nahlas

Vernisáž 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Banská Štiavnica

19. máj - Dobrovoľníci budú čistiť brehy Liptovskej Mary

Uvoľňovanie opatrení počas pandémie