Budúcoročný rozpočet L. Mikuláša bude zameraný na rekonštrukciu ciest 
Odborníci rokujú aj o budúcnosti skládky.

27.08.2019 | Žilinský kraj | Autor: M.Mlynárová

Štyri desiatky odborníkov začali v týchto dňoch s prípravou rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020. Ten bude na základe požiadaviek z vedenia mesta zameraný najmä na komplexnú rekonštrukciu ciest, cintorínov a verejných priestranstiev.

„Rozpočet sme ešte len začali kreovať, jeho finálne nastavenie v oblasti očakávaných príjmov a výdavkov nám ukáže konkrétne možnosti, aké bude mesto v roku 2020 mať. Rozpočet zostavíme ako vyrovnaný, teda oblasť príjmov sa bude rovnať výdavkom. Vzhľadom k prenášaniu úloh zo strany štátu na obce bude financovanie zo strany mesta náročnejšie, ale výsledok bude v prospech obyvateľov," prezradila hlavná finančníčka z mestského úradu Lenka Debnárová.

Najviac peňazí z mestskej kasy by budúci rok malo ísť do oblasti školstva, výdavky naň predstavujú jednu tretinu z rozpočtu mesta. Peniaze pôjdu aj do ihrísk či rekonštrukcií cintorínov v jednotlivých mestských častiach. „Pri tvorbe dokumentu nezabudneme na financovanie opätovného uzatvorenia Skládky TKO vo Veternej Porube. Vytvoríme tiež položku na dofinancovanie ďalšej etapy rekonštrukcie zimného štadióna,“ doplnila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Po minuloročných úspechoch radnice v získavaní financií z eurofondov zahrnú do rozpočtu aj peniaze na spolufinancovanie rozvojových projektov. „Väčšiu polovicu investícií mesta sme dokázali v minulom roku pokryť úspešným získavaním grantov a eurofondov. Vďaka tomuto sa mohlo mesto rozvíjať vo väčšej miere, ako by sme to dokázali z vlastných zdrojov," uviedol primátor Ján Blcháč s tým, že takýto trend by chceli nasledovať aj v roku 2020.

V základnom dokumente, ktorým sa bude v nasledujúcom roku riadiť mesto po finančnej stránke, neopomenú tvorcovia ani komplexné rekonštrukcie ciest. Opätovne tak, ako v rokoch 2018 a 2019, aj pre rok 2020 predložia poslancom v návrhu rozpočtu položku na financovanie ďalšej etapy komplexných rekonštrukcií chodníkov a miestnych komunikácií či parkovacích plôch.

 „Konkrétne ulice, ktoré bude mesto navrhovať poslancom na realizáciu, budeme poznať až v ďalšej fáze tvorby rozpočtu. Prioritou pri ich zaradení bude harmonogram komplexných rekonštrukcií, ktorý mesto vytvorilo na základe pasportu miestnych komunikácií. Na rad by mali prísť aj cesty a chodníky, ktorých financovanie opráv neschválili poslanci v tomto roku,“ načrtla hovorkyňa mesta.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29