Ocenili O.S.V.O. comp a.s. Prešov
Ocenenie za najrýchlejšie rastúcu spoločnosť v regióne strednej a východnej Európy

12.03.2018 | Prešovský kraj | Autor: K.Mudríková

Cenu prevzali na pôde holandského veľvyslanectva v Bratislave. Podľa vyjadrenia jej riaditeľa Petra Bindasa, cenu vníma ako potvrdenie ich dlhoročnej úspešnej práce. V rokoch 2010-2017 firma zmodernizovala na Slovensku sústavy verejného osvetlenia, do ktorých inštalovala viac ako 25.000 svietidiel a vyše 500 diaľkovo riadených rozvádzačov.

"Sme spoločnosťou, ktorá je na trhu 26 rokov. Za ten čas sa nám podarilo vyrásť na spoločnosť, ktorá poskytuje svoje služby po celom Slovensku. V našom portfóliu je komplexná škála činností od vykonania vstupného auditu verejného osvetlenia, cez návrh riešení vrátane komplexného poradenstva, ekonomické vyhodnotenie jednotlivých modelov modernizácie, samotnú realizáciu modernizácie, ale aj poskytovanie služieb počas trvania záruky," uviedol Bindas. 

Ďalej doplnil, že dlhodobo presadzujú filozofiu skutočnej zodpovednosti za realizované práce, ktoré prinesú nielen okamžité výsledky v znížení spotreby elektrickej energie, ale budú kumulovať dlhodobo udržateľný rozvoj, čo sa pretaví do garantovania úspor na báze dlhodobej prevádzky.

V praxi to znamená presvedčiť vedenie samospráv, aby investovali do obnovy zariadení a až následne do vybudovania technologickej nadstavby zariadení. V súčasnej terminológií ide o "smart metering", teda o obojsmerne komunikujúce rozvádzače verejného osvetlenia, ktoré správcovi siete poskytujú reálne informácie verejného osvetlenia. Na základe toho potom dokáže riadiť intenzitu osvetlenia, plánovať dobu svietenia a rýchlo reagovať na rôzne neštandardné javy.

Ako pozitívny príklad uviedol mesto Prešov, kde v roku 2006 vybudovali základnú kostru riadiaceho systému a o štyri roky neskôr aj nadstavbu - adaptívnu reguláciu verejného osvetlenia. Vďaka tejto technológii v rokoch 2006-2017 ušetrili viac ako 6 miliónov kWh elektrickej energie, čo predstavuje 966.000 eur pri 99-percentnej svietivosti všetkých svietidiel v meste. Prešov bol prvým mestom na Slovensku, ktoré realizovalo kroky smerujúce k zberu a vyhodnocovaniu dát zo siete verejného osvetlenia. Už v roku 2010 získalo medzinárodné ocenenie Green light award za spôsob vybudovania adaptívnej regulácie verejného osvetlenia. 

Do modernizácie verejného osvetlenia sa zapojilo aj mesto Hlohovec, v ktorom ho v priebehu troch rokov kompletne zmodernizovali a dosiahli nielen 60-percentné zníženie spotreby elektrickej energie, ale aj kompletnú obnovu všetkých rozvádzačov verejného osvetlenia a havarijných stožiarov. Mesto je pripravené budovať zmysluplné smart aplikácie.

Prvé samosprávy, v rámci ktorých kompletne vymenili svietidlá za LED technológiu, bola v roku 2010 obec Kobyly v okrese Bardejov a v roku 2013 mesto Senec. Tento postup realizovali aj v mestách zapísaných do zoznamu UNESCO, v Bardejove a Banskej Štiavnici. Aktuálne realizujú komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia v Malackách.

Spoločnosť sa v roku 1993 transformovala a prijala názov O.S.V.O. comp podľa hlavného zamerania O - opravy, S - stavby, V - výroba, O – osvetlenia. Od roku 1999 je celoslovenským lídrom v oblasti osvetlenia verejných a priemyselných zón, výrobcom historizujúcich replík dobového osvetlenia a drobnej architektúry, zároveň sa stala významným hráčom pri výstavbe telekomunikačných sietí, partnerom pri budovaní dopravných a diaľničných stavieb.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň