Liptovský Mikuláš tento rok 2,5 milióna eur z eurofondov 
Samospráva z nich financuje 15 projektov.

22.08.2019 | Žilinský kraj | Autor: M.Mlynárová

Mesto Liptovský Mikuláš získalo za uplynulých osem mesiacov 2,5 milióna eur z externých zdrojov. Od začiatku roka tak radnica financuje z eurofondov celkom 15 projektov. Ide predovšetkým o podporu v oblasti školstva, projekty zo sociálnej oblasti a o revitalizáciu verejných priestranstiev. 

„Aktuálne sme už aj administratívne uzatvorili projekt zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa u verejnosti stretol s vysoko pozitívnou odozvou. Zo získaných viac ako 700.000 eur na projekt sme zakúpili techniku, ale aj hnedé zberné nádoby pre obyvateľov,“ podotkol viceprimátor Ľuboš Trizna s tým, že novinka zvýšila kvalitu nakladania s odpadom.

V týchto dňoch ukončili a preverili proces verejného obstarávania na nové komunitné centrum, na ktoré radnica získala 300.000 eur. „Po podpise a kontrole zmluvy so zhotoviteľom môžeme pristúpiť k samotnej výstavbe centra, ktoré bude situované v Hlbokom,“ uviedla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.

Novostavba komunitného centra podľa hovorkyne prispeje k sociálnemu začleňovaniu vylúčených osôb, zlepšeniu ich sociálnej situácie a k zvýšeniu vzdelanosti. „To podporí ich začlenenie medzi majoritu a zvýši možnosti uplatnenia na pracovnom trhu,“ doplnila. Vedenie mesta spolu s odborníkmi zároveň pracuje na príprave ďalších 50 projektov.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29