Symbolický základný kameň mesta Bánovce na Bebravou prechádza obnovou 
Kruhové priestranstvo okolo kameňa sa oživí kvetinovou výsadbou.

05.08.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Jedna z novodobých dominánt Námestia Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou prechádza obnovou. Okrem symbolického základného kameňa mesta, ktorý samospráva osadila v roku 2017 pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky, prejde úpravou i jeho okolie. Informovalo mesto v tlačovej správe. 

"Kruhové priestranstvo okolo kameňa sa oživí kvetinovou výsadbou a renováciou prejde aj poškodená pamätná tabuľa s úryvkom textu prvej písomnej zmienky z listiny uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1232, v ktorej sa píše: všetkým v Kristu veriacim pozdravenie a všetko dobré súčasníkom aj budúcim, idúc na potok Bebrava, s ním susedí osada Ben a končí sa ohraničenie donácie," spresnila bánovská samospráva. 

Listina z 13. storočia je podľa nej najstarším zachovaným písomným dôkazom o meste, no mnohí historici predpokladajú existenciu osady Ben už v skorších dobách. 

Pripomienku dôb minulých s nádychom stredoveku prinesie obyvateľom i návštevníkom Bánoviec nad Bebravou pripravovaný festival Villa Ben, ktorý sa uskutoční 17. augusta v mestskom parku. 
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25.januára - Deň otvorených dverí

Filozofickej fakulty UK Bratislava

26.januára - Ľadová Morava

Plávanie Slovenských ľadových medveďov v rieke Morava

26.januára - Cestou necestou

Cestovateľský festival v popradskom kune Tatran