VTEDY: Šamorín úspešne napreduje
Pohľady na západoslovenské mesto Šamorín prostredníctvom starých fotoobjektívov reportérov tlačovej agentúry. 

12.01.2018 | Bratislavský kraj | Autor: Ján Lašák

                               

FOTO: Družstevníci v Šamoríne pestujú tohto roku zeleninu na 21 ha. Na trh jej dodajú do konca roku 25 vagónov. Doteraz už dostali za osem vagónov zeleniny vyše 140.000 Kčs. Týždenne odvezú zo Šamorína nákladné autá do výkupného závodu a do predajne zeleniny a ovocia na Kamennom námestí v Bratislave 100 q kvalitnej zeleniny. Irena Javorčíková a Irma Petöczyová oberajú šalátové uhorky, ktoré si už na druhý deň môžu spotrebitelia v Bratislave kúpiť na trhu. Foto: Archív TASR, 3.septembra 1956.

 

                

FOTO: Výrobky z našich družstiev do celého sveta.  Imrich Kiss, vedúci dielne v Šamoríne, pri pásovej píle, ktorou reže z formovanej umelej hmoty rúčky na dáždniky. Foto: Archív TASR, 31.august 1955.

 

                 

FOTO: Pracovný deň na JRD v Šamoríne . Zrno je pekné, konštatujú členovia JRD /druhý sprava predseda JRD s.Takács/ a tohto roku bude lepšie sypať ako v minulom. Foto: Archív TASR, 19.júla 1955.

 

 

                 

FOTO: V Šamoríne usporiadali prebory v jazde na koni. Igor Braxatoris (DA Bratislava) na koni Havaj pri skoku cez prútenku s dvojitou bariérou. Foto: Archív TASR, 18.júla 1955.

 

             

FOTO: Vo volebnom programe NP v období rokov 1976-80 bola stanovená úloha umiestniť v škôlkach v obvode mesta Šamorín 8l,6 % detí vo veku od troch do šiestich rokov. V meste, v ktorom žije takmer 10 000 obyvateľov, bolo treba na splnenie tejto úlohy získať nové kapacity výstavbou detských škôlok. MsNV túto úlohu nielen splnil, ale i prekročil. V materských školách tu pribudlo 610 miest. Celková hodnota diela predstavil j e 12 miliónov korún. Snímky sú zo spoločného areálu materskej školy a jaslí v Šamoríne. V tomto, zatiaľ jedinom komplexe, je umiestnených 95 detí. Areál vybudovaný nákladom 3 milióny 800 tisíc korún dali do prevádzky v roku 1977. Foto: Archív TASR,  20.apríla 1981

 

              

FOTO: K novým školám, ktoré boli vybudované po oslobodení, patrí i Jedenásťročná stredná škola v Šamoríne s 23 triedami, krásne vybaveným fyzikálnym a chemickým kabinetom. Na obr.: Dievčatá a chlapci vnikajú do tajov fyziky. Foto: Archív TASR, 31.marca 1960.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom