Zber komunálneho odpadu v Banskej Bystrici  čakajú zmeny
Vývoz smetí budú zabezpečovať prostredníctvom 28 vozidiel.

01.08.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Vodnáková

V prvý augustový deň oficiálne preberá v meste Banská Bystrica službu zberu komunálneho odpadu spoločnosť Marius Pedersen. "Nová zmluva je podpísaná na desať rokov a prináša mnohé novinky s moderným a inovatívnym prístupom," informovala hovorkyňa mesta Dominika Smoleňová.

Pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu podľa nej samospráva kládla dôraz na zlepšenie kvality životného prostredia, čistotu verejných priestranstiev, logistiku pri zbere odpadov, ale najmä na podporu triedenia odpadov. 

Po novom sa bude vývoz smetí zabezpečovať prostredníctvom 28 vozidiel spĺňajúcich najnovšie emisné normy. Mesto bude mať aj lepšie možnosti kontrolovať i výkon zberu komunálneho odpadu, pretože vozidlá budú vybavené monitorovacím systémom ich pohybu - GPS. Navyše bude k dispozícii aj špecializované vozidlo na umývanie a dezinfekciu zberových nádob. 

"Na základe podnetov od obyvateľov mesta sme do zmluvy zahrnuli čistenie nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu štyrikrát do roka," podotkla s tým, že pre zabezpečenie čistoty námestia a peších zón sa budú používať nízkotonážne zberové vozidlá. 

Významným krokom vpred bude podľa jej slov aj výmena všetkých kontajnerov na území mesta do deviatich mesiacov, čo predstavuje približne 6000 nových nádob. Všetky nádoby budú označené informačnou nálepkou a budú farebne rozlíšené podľa druhu zbieraného odpadu. Stojiská sa budú čistiť do vzdialenosti troch metrov od kontajnerov a v prípade zberu nadrozmerného odpadu až do vzdialenosti siedmich metrov. 

S osádzaním polopodzemných kontajnerov by sa malo začať po vyhotovení projektovej dokumentácie a schválení potrebných dokumentov. Ambíciou je, aby boli prvé stojiská vybudované v priebehu budúceho roka. Celkovo čaká mesto osadenie 160 kusov polopodzemných kontajnerov, čo predstavuje približne 40 stojísk. Vzhľadom na priestorové podmienky prichádzajú do úvahy Radvaň, prípadne Fončorda.

      „Zber odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov je jedným z najmodernejších systémov, ktorý prináša mnoho výhod, preto verím, že sa týmto krokom zvýši kvalita života obyvateľov mesta,“ uviedol primátor Ján Nosko.