Bratislava chce zvýšiť energetickú efektívnosť budov i Primaciálneho paláca 
Magistrát požaduje ročné úspory minimálne 59.000 eur vrátane DPH. 

30.07.2019 | Bratislavský kraj | Autor: J.Gruchalák

Mesto Bratislava chce zvýšiť energetickú efektívnosť a energetické hospodárstvo v Primaciálnom paláci, v budove Mestských lesov v Bratislave, v budovách Areálu zdravia Zlaté Piesky, niektorých centrách voľného času či základných umeleckých školách. Počíta tiež so zvýšením kvality prostredia a stavu týchto budov. Samospráva preto vyhlásila verejnú súťaž za odhadovaných 2,5 milióna eur bez DPH s dĺžkou trvania zákazky či dohody 198 mesiacov. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Prioritným cieľom mesta je podľa súťažných podkladov zabezpečiť rekonštrukcie, týkajúce sa najmä energetického hospodárstva budov, prostredníctvom garantovanej energetickej služby. Magistrát požaduje, aby celkové garantované ročné úspory dosahovali hodnotu minimálne 59.000 eur vrátane DPH. 

V rámci projektu sa majú realizovať aj opatrenia, ktoré nemajú potenciál generovať dostatočné úspory alebo nemajú generovať žiadne úspory na to, aby boli zahrnuté do zmluvy o energetickej efektívnosti. "Tieto budú preto zahrnuté do samostatnej zmluvy o dielo. Napriek tomu sa jedná o ucelený súbor opatrení a tvoria jeden predmet zákazky. Časť opatrení teda bude implementovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti a časť opatrení bude implementovaná na základe samostatnej zmluvy o dielo," vysvetľuje v súťažných podkladoch hlavné mesto.

V rámci zmluvy o energetickej efektívnosti sa má analyzovať stav predmetných budov, zariadení a spotreba energie v nich. Navrhnúť sa majú opatrenia na zníženie energetických nákladov budov a energetického hospodárstva. Vyhotoviť bude potrebné aj projektovú a technickú dokumentáciu pre realizáciu opatrení. Víťazný poskytovateľ má opatrenia realizovať a udržiavať prevádzkyschopnosť všetkých dodaných zariadení, vykonávať ich opravy, údržbu a vyčísľovať dosiahnuté úspory. Pri zmluve o dielo poskytovateľ navrhne opatrenia a vyhotoví potrebnú projektovú a technickú dokumentáciu potrebnú pre ich realizáciu. Jednotlivé opatrenia zrealizuje a odovzdá do vlastníctva mesta.

Zvýšenie efektívnosti energetického hospodárstva a rekonštrukcia sa má realizovať v Primaciálnom paláci, v budove Mestských lesov v Bratislave, Areáli zdravia Zlaté Piesky v Centrách voľného času - Gessayova, Kulíškova, Pionierska, Štefánikova a v Základných umeleckých školách Istrijská a Topolčianska. Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 16. septembra do 09.00 h. Ponuky sa majú otvárať v ten istý deň.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava