Nové Zámky chcú získať titul Mesto kultúry 2019
Programová skladba predstaví rôzne formy umenia a tradičnej kultúry. TASR ponúka text v maďarskom jazku.

10.03.2018 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

V rámci výzvy, ktorú vydal Fond na podporu umenia, sa môže radnica uchádzať o podporu až do výšky 300.000 eur. Mesto chce získať titul prostredníctvom projektu, ktorého mottom je Jednota v rozmanitosti, rozmanitosť v jednote.

Ako informovala radnica, cieľom projektu i jeho jednotlivých aktivít je prispieť ku kultúrnej rozmanitosti a vzájomnej tolerancii. „Naša schopnosť vzájomného dialógu, kreativita a otvorenosť, spolu s kvalitnou kultúrnou infraštruktúrou a s nadšeným tímom organizátorov a dobrovoľníkov, sú hlavnými devízami a argumentmi, prečo by sa práve Nové Zámky mali stať prvým Mestom kultúry Slovenskej republiky,“ konštatuje sa v projektovom zámere.

Prínosom projektu, s ktorým sa Nové Zámky chcú uchádzať o titul Mesto Kultúry 2019, je podľa magistrátu profesionálne koncipovaná programová skladba, ktorá predstaví rôzne formy súčasného umenia a tradičnej kultúry s celoslovenským a medzinárodným presahom. „Podporí spoločenský, multikultúrny a komunitný život, osloví a aktivizuje čo najširšie spektrum adresátov, začlení kultúru do občianskej každodennosti, sprístupní menej dostupné umelecké žánre, naštartuje nové kultúrne tradície, inšpiruje a otvorí verejný priestor poznaniu, rozmanitosti a inakosti,“ informovala radnica.

 

Správa v maďarskom jazyku

Érsekújvár (Nové Zámky) szeretné elnyerni a Kultúra városa 2019 címet. A város az „Egység a sokféleségben, sokféleség az egységben” mottójú projekttel jelentkezik a Művészetet Támogató Alap (FPU) pályázatára, melynek keretében legfeljebb 300 ezer eurós támogatást nyerhetnek el a pályázók.

A városháza közleménye szerint a projekt és az egyes rendezvények célja hozzájárulni a kulturális sokszínűséghez és elősegíteni a kölcsönös toleranciát. „A kölcsönös párbeszéd képessége, a kreativitás és a nyitottság, a minőségi kulturális infrastruktúra, valamint az önkéntes és a lelkes szervezők csapata a fő érvek amellett, miért éppen Érsekújvárnak kellene lennie az első szlovák Kultúra városának” – olvasható a projekt célkitűzései között.

A projekt legfőbb hozadéka a város vezetése szerint a professzionálisan összeállított programtervezet, mely elegyíti a kortárs művészeteket és a tradicionális kultúrát, országos és nemzetközi viszonylatban.  Ezen kívül inspirálóan hat a közösségi életre és a multikulturális közegre is – áll a városháza közleményében.

Preklad: K.Kacsinecz

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci