Pod Kalváriou v Nitre by mal vzniknúť pamätník
Venovaný bude obetiam totality a holokaustu.

24.07.2019 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

V lesoparku Borina pod Kalváriou v Nitre by mal vzniknúť pamätník obetiam totality a holokaustu. Tvoriť by ho mal obrovský múr s tabuľkami, na ktorých budú napísané mená všetkých obetí totality a holokaustu z celého územia bývalého Československa. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo memorandum o spolupráci medzi mestom a občianskym združením Pamätník obetiam totality a holokaustu Nitra, ktoré iniciovalo výstavbu pamätníka. „Obe strany memorandom o spolupráci deklarovali svoju spoločnú a slobodnú vôľu spolupracovať pri zabezpečení realizácie Pamätníka obetiam totality  a holokaustu v Nitre na podklade výsledkov architektonickej súťaže, overenej Slovenskou komorou architektov,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek. 

Podľa memoranda budú obidve strany spolupracovať pri príprave realizácie pamätníka formou zabezpečenia architektonickej súťaže overenej Slovenskou komorou architektov, na ktorú prispejú obe strany rovnakým dielom. V prípade, že náklady zabezpečenia architektonickej súťaže presiahnu sumu 20.000 eur, mesto Nitra poskytne na jej zabezpečenie sumu vo výške 10.000 eur, zvyšné náklady bude v plnej výške hradiť občianske združenie zo svojich vlastných finančných prostriedkov. 

Mesto Nitra vyhlási a zabezpečí priebeh architektonickej súťaže a na základe výsledkov architektonickej súťaže umožní umiestnenie pamätníka obetí totality a holokaustu na vlastných pozemkoch v lokalite Kalvária – Borina. Výstavbu pamätníka zabezpečí po finančnej a realizačnej stránke v plnej miere občianske združenie. Mesto sa zaviazalo, že poskytne potrebnú súčinnosť k úspešnej realizácii pamätníka.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava