SNP75: Partizánsku brigádu Stalin pomenovali po sovietskom vodcovi 
Pripomíname si výročie Slovenského národného povstania.

22.07.2019 | Bratislavský kraj | Autor: Ján Lašák

FOTO: Jedným z veliteľov partizánskej brigády Stalin bol aj plukovník M.I.Šukajev. Ten v roku 1960 stál na čele delegácie sovietskych partizánov, ktorí navštivili Slovensko. Poklonili sa pamiatke padlých hrdinov na Dukle. Foto: Archív TASR, J.Kočiš, 5.mája 1960.
 

V čase po vypuknutí Slovenského národného povstania (SNP) vysadzovali sovietske lietadlá na naše územie množstvo vojakov, ktorých úlohou bolo organizovať ozbrojené oddiely v boji proti nemeckej armáde. Viaceré z nich niesli meno sovietskeho generalisima Jozefa Stalina. Historici ich rozlišovali podľa mien ich veliteľov, ktoré sa pridávali k názvu. Jednou takouto bojovou skupinou bola Partizánska brigáda Stalin (Kučera-Lošakov).

Zápisy z denníka oddielu Sloboda vypovedajú o aktivitách partizánskych jednotiek na jar v roku 1945. Dokumenty potvrdené vo výpovediach niekoľkých účastníkov sú súčasťou archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave.

Dňa 5. marca 1945 sme odzbrojili 50 Maďarov v obci Nesluša, kde sme získali 25 pušiek, štyri guľomety, dva automaty, jednu pištoľ a množstvo granátov a munície,“ píše sa v archívnom dokumente.

V správe sa ďalej uvádzajú informácie o akciách, ktoré sa diali počas celého mesiaca, vrátane odzbrojenia veliteľa Hlinkovej gardy v Nesluši. V denníku sú zachytené údaje o likvidácii nepriateľských vojakov, pričom išlo väčšinou o príslušníkov nemeckých a maďarských jednotiek. Desiatky padli partizánom do zajatia.

V oblasti Kysúc sa partizáni 1. mája spojili s jednotkami sovietskej armády a podliehali pod ich velenie. Ešte niekoľko dní až do rozpustenia brigády sa zúčastňovali na bojových operáciách. „Na príkaz veliteľa pluku sme boli vyslaní na rozviedku do Turzovky. Na tejto akcii nastal boj s Nemcami pri osade Mračkov, kde v lese Javorina padlo 13 Nemcov a dvaja Červenoarmejci,“ píše sa v denníku.

Partizánska brigáda Stalin vznikla v decembri 1944 spojením vojensko-partizánskej jednotky Martin, ktorej velil kapitán Martin Kučera a partizánskeho oddielu pod velením Grigorija Minoviča Lošakova. 

Lošakovov oddiel bol asi mesiac pred spojením vyčlenený z 2 čs. partizánskej brigády J. V. Stalina a mal približne 50 príslušníkov. Následne bol Lošakov menovaný veliteľom celej brigády „Stalin“ a Kučera sa stal jej komisárom. Brigáda sa členila na štyri oddiely s názvami: Chruščov, Za slobodu Slovanov, Sloboda“ a Za víťazstvo.

Skupiny patriace k tejto brigáde operovali na liptovskej i pohronskej strane Nízkych Tatier. Brigáda prijímala rozkazy Hlavného štábu partizánskeho hnutia na Slovensku a mala spojenie aj s Ukrajinským štábom partizánskeho hnutia v Kyjeve. Úlohou brigády bola najmä diverzná činnosť. Jednotky prepadávali nemecké vlaky na Košicko-bohumínskej železnici a zapájali sa do bojových akcií oblasti Liptovského Hrádku. 

Vo februári 1945 bola brigáda Stalin rozpustená a približne 300 jej príslušníkov splynulo s jednotkami 1. československého armádneho zboru.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29