Lesy SR pomôžu pri záchrane hradov
Obce a mestá môžu kontaktovať štátny podnik ohľadom pozemkov.

09.03.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Na štátnych lesných pozemkoch sa na Slovensku nachádzajú desiatky hradných zrúcanín, mnohé z nich so štatútom národnej kultúrnej pamiatky. Lesy SR v tejto súvislosti avizujú, že poskytnú obciam a občianskym združeniam, ktoré ich oživujú, maximálnu súčinnosť.

„O viaceré z týchto pamiatok v posledných rokoch prejavili záujem obce, v ktorých katastri sa nachádzali, alebo občianske združenia zamerané na ochranu a obnovu hradných ruín,“ uviedol Marián Nosáľ z odboru komunikácie generálneho riaditeľstva štátneho podniku Lesy SR.

Ako ďalej uviedol, štátny podnik sa týmto subjektom snažil vyjsť v ústrety a pozemok s hradným torzom obci, resp. občianskemu združeniu predal alebo prenajal. V tomto trende chce podľa jeho slov pokračovať aj v budúcnosti.

 

            

FOTO: Na snímke zrúcaniny Zborovského hradu, kde prebiehajú rekonštrukčné práce.  FOTO TASR – Milan Kapusta , 8. september 2012.

„Ako lesohospodársky podnik nemáme kompetencie ani potrebné odborné, personálne a finančné zabezpečenie, aby sme prevzali zodpovednosť za starostlivosť o torzálnu hradnú architektúru. Vítame však aktivitu zo strany obcí a občianskych združení, ktoré majú záujem pracovať na záchrane a obnove hradných ruín nachádzajúcich sa na pozemkoch v našej správe a chceme im poskytnúť potrebnú súčinnosť,“ podotkol generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.

Problémom pri torzálne zachovaných hradoch podľa jeho slov je to, že zväčša absentuje ich presné geometrické zameranie, ako aj evidencia v katastri nehnuteľností. Práve tu vedia byť Lesy SR nápomocné a zabezpečiť vytýčenie hradného areálu. Starostlivosť o hrady by podľa Staníka následne mohla byť realizovaná prostredníctvom dlhodobého prenájmu pozemku s hradnou zrúcaninou obci, prípadne občianskemu združeniu.

Zároveň pripomenul, že obce a občianske združenia majú okrem iného možnosť podať na Ministerstve kultúry SR žiadosť o pridelenie dotácie na stabilizáciu a obnovu hradnej ruiny. Lesy SR takúto možnosť nemajú.

 "Vyzývame preto všetky obce a občianske združenia, ktoré by sa chceli podieľať na zachovaní a zveľaďovaní hradného kultúrneho dedičstva, aby neváhali kontaktovať odbor komunikácie štátneho podniku Lesy SR, kde dostanú informácie o konkrétnych možnostiach spolupráce,“ dodal Staník.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina