SNP75: Partizánsky oddiel Vorobjov operoval na hraniciach s Maďarskom
Pripomíname si výročie Slovenského národného povstania.

10.07.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: Ján Lašák

FOTO: V lesoch v okolí obce Staré Hory bola vysadená skupina veliteľa Vorobjova, ktorá sa stala základom partizánskeho oddielu. Obyvatelia obce Staré Hory  pri úprave okolia pomníka padlých v SNP. Archív TASR, autor K. Cích, 28.apríla 1959.

Príslušník protifašistického odboja Daniel Krajč sa zaradil do partizánskeho oddielu Vorobjov koncom augusta 1944, kedy pôsobil pri obci Baláže. Neskôr bol povýšený na podporučíka a velil čate, ktorá pozostávala z 33 mužov.

„S touto čatou som sa ako veliteľ zúčastnil viacerých akcií. Rozbili sme nepriateľské auto, vyhodili sme do povetria nemecký transportný vlak na trati medzi Šalgotariánom a Lučencom a zajali sme štyroch maďarských vojakov pri Petrovci,“ uvádza sa vo výpovedi partizánskeho veliteľa, ktorú archivuje Vojenský historický ústav v Bratislave.

Jadro samostatného partizánskeho oddielu Vorobjov tvorila organizátorská skupina z 1. ukrajinského frontu. V priestore Baláže – Priechod - Staré Hory boli vysadení ešte v auguste 1944. Veliteľom výsadkárov bol A. Vorobjov, zástupcami veliteľa boli nadporučík Korenkov a Slovák Daniel Krajč.

Oddiel sa členil na tri čaty, ktoré mali dovedna asi 100 príslušníkov. Väčšinou operovali na slovensko-maďarských hraniciach pri mestách Šahy, Lučenec a Fiľakovo. Ich prvoradou úlohou bola predovšetkým diverzná a spravodajská činnosť.

Neskôr po potlačení Slovenského národného povstania sa oddiel presunul do horských oblastí Poľany, kde s už menším počtom mužov vytvoril tri skupiny. Jednu z nich viedol Daniel Krajč. Ďalším dvom skupinám velil A. Vorobjov a Kalašnikov. Na Poľane odolávali útokom nemeckej armády i jednotkám Vlasovcov.

Vo februári 1945 sa skupiny počas tuhých bojov s nemeckými jednotkami v oblasti Hrončok spojili s postupujúcou Červenou armádou.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26.októbra - Deň otvorených búd

Prehliadka Vínnej cesty na Záhorí

26.októbra Strašidlá na Smolenickom zámku

Podujatie na zámku v Smoleniciach

27.októbra - Zatváranie brán skanzenu

Nová Bystrica skanzen Vychylovka