Štúrovo má vlastnú hymnu, skomponoval ju V. Kubička 
Dielo symbolicky odovzdal mestu operný spevák Roman Krška.

06.07.2019 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Mesto Štúrovo má vlastnú hymnu. Prvýkrát zaznela 29. júna tohto roka na slávnostnom koncerte pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja. Hymnu skomponoval Víťazoslav Kubička na základe požiadavky operného speváka a štúrovského rodáka Romana Krška. Ten po slávnostnej premiére odovzdal partitúru hudobnej skladby primátorovi Eugenovi Szabóovi, čím symbolicky daroval dielo rodnému mestu.

„S myšlienkou vlastnej hymny mesta som sa stretol prvýkrát pred pol rokom, dnes je skutočnosťou,“ povedal primátor. Slovenský text hymny preložil do maďarského jazyka Roland Cucor.

Oslavy Medzinárodného dňa Dunaja zároveň ukončili aj medzinárodný projekt DANUrB, ktorý bol realizovaný v rámci programu medzinárodnej spolupráce Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020 a ktorý trval od 1. januára 2017 do 30. júna 2019. Hlavným cieľom projektu bolo preskúmanie kultúrnych a historických pamiatok a miestnych hodnôt menších miest pozdĺž rieky. Do projektu sa zapojilo 20 inštitúcií zo siedmich podunajských štátov (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko), medzi nimi aj mesto Štúrovo. 

Počas 30 mesiacov sa podarilo zhromaždiť viac než 500 dátových hárkov, prezentujúcich kultúrne a historické dedičstvá súvisiace s Dunajom. Vyše 300 organizácií spojených s Dunajom vytvorilo spoločnú platformu projektu DANUrB. Na základe výskumu kultúrneho a historického dedičstva bola vypracovaná aj stratégia projektu DANUrB a 12 podunajských turistických trás, dostupných v anglickom jazyku prostredníctvom mobilnej aplikácie PocketGuide.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny