Levice chcú viac propagovať separáciu 
Levická radnica chce v priebehu roka rozbehnúť osvetovú kampaň, pomocou ktorej bude obyvateľom vysvetľovať prínosy separovania odpadu. 

12.01.2018 | Nitriansky kraj | Autor: Ján Lašák

Mesto chce získať na kampaň nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR. Jeho maximálna výška je 200.000 eur, spolufinancovanie mesta je v hodnote 10.000 eur.

Ako sa v projektovom zámere uvádza, mesto Levice chce do roku 2025 zvyšovať osvetu zameranú na širokú verejnosť. "Obsahom kampane je presviedčať cieľovú skupinu o tom, že separovanie komunálneho odpadu chráni naše súčasné životné prostredie a vytvára podmienky pre zdravý a spokojný život našich detí v krajine, ktorá nie je zaplavená odpadkami," informovala radnica.

Cieľovou skupinou projektu budú obyvatelia Levíc, ale aj rôzne súkromné i verejné inštitúcie. Kampaň chce radnica robiť hlavne prostredníctvom animovaného spotu a informovaním v regionálnych médiách a na webovej stránke mesta.

Deti a školskú mládež plánuje magistrát osloviť pomocou komiksu alebo omaľovánky. "Tie budú vizuálne a tematicky prepojenej s animovaným spotom a šírené prostredníctvom škôl. Počas prvej vlny kampane sa budú vydávať aj informačné letáky a tematické 3D magnetky," konštatuje sa v projektovom zámere.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

30.september - Deň Paľa Bielika

Prvý ročník spomienkového podujatia v Kynceľovej

1.október - Bitka o Bratislavu 2022 - Prešporok 1620

Rekonštrukcia bitky o Bratislavu, Sad Janka Kráľa

2. október - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Skalica, Námestie slobody