SNP75: Partizánska brigáda Kriváň pôsobila na východnom Slovensku 
Pripomíname si 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania.

04.07.2019 | Bratislavský kraj | Autor: Ján Lašák

FOTO: Po vypuknutí Slovenského národného povstania pôsobili v okolí obce Vinné partizánske jednotky Pugačev, Borkaňuk, Jastrab, Kŕiváň a Veža. Obyvatelia Vinného im príkladne pomáhali. Ukrývali ich, dodávali im šatstvo a potraviny. Fašisti dedinu vypálili. Pamätník obetiam. Foto: Archív TASR.

Východoslovenská obec Vinné bola oslobodená vojskami Červenej armády koncom novembra 1944. Ešte predtým sa tam však odohrali boje, pri ktorých prišli o život niektorí jej obyvatelia i členovia partizánskej brigády Kriváň. V archívnych dokumentoch Vojenského historického ústavu v Bratislave o tom vypovedá veliteľ brigády Jozef Vogl – Sokolovský.

Spomína si, ako kryli ústup svojich spolubojovníkov, keď Nemci začali obsadzovať Vinné. Niektorým sa však z obkľúčenia nepodarilo dostať a tí sa skrývali po domoch, stohoch, niektorí boli nútení zahrabať sa v hnoji.

„Nemci strieľajú na všetky strany, zapaľujú príbytky, stavby a stohy. Plamene šľahajú do výšky. Nadporučík Buček a jeho druhovia, skrývajú sa v hnoji až do noci a pod ochranou tmy, ušli z nepriateľského kruhu,“ uvádza v archívnom dokumente Vogl – Sokolovský.

Partizánska brigáda Kriváň vznikla z príslušníkov bývalej partizánskej brigády Sergej, ktorá podporovala a pomáhala vojakom. Začiatkom septembra 1944 sa k nej pripojilo asi 150 príslušníkov 2. východoslovenskej divízie. Boli to vojaci, ktorí odmietli splniť Nemcami vydaný rozkaz o odzbrojení po vypuknutí Slovenského národného povstania.

FOTO: Na Pirnagovom vrchu v chotári obce Vinné pri Michalovciach bola ako prvá na Slovensku založená Bojová Jánošíkovská družina pod vedením Pavla Boroša. V boji 7- apríla 1942 bola družina rozbitá a značný časť jej príslušníkov pozatýkali. 3 Pamätník prvej Bojovej jánošíkovskej družiny na Slovensku na Pirnagovom vrchu. Foto: Archív TASR.

K nim sa následne pripájali aj iné menšie vojenské jednotky. Skupina sa nakoniec rozrástla asi na 400 príslušníkov. Brigáda viedla partizánsky spôsob boja a velil jej podplukovník Jozef Vogl-Sokolovský.  V jej štruktúrach figurovalo päť oddielov, ktoré niesli mená Jánošík, Sloboda, Hurban, Žula a Štefánik.

Brigáda pôsobila v katastri vyše dvadsiatich obcí na východnom Slovensku, v priestore Vyšná Jablonka až po Pčoliné. Štáb brigády Kriváň sídlil v obci Zubné. Na konci septembra 1944 sa po ťažkých bojoch s nemeckou armádou podarilo oddielu Jánošík a zvyškom oddielov Hurban a Štefánik pripojiť sa k sovietskej armáde.

Štáb brigády a oddiely Sloboda a Žula sa stiahli pod vrch Kyjov. V októbri 1944 bola brigáda podradená podplukovníkovi Viliamovi Talskému, z oddielov sa stali roty a brigáda nadviazala spoluprácu s miestnymi menšími partizánskymi oddielmi – Jastrab, Veža a Borkaňuk.

Činnosť brigády spočívala v diverzných akciách na miestnych cestách a lesných priechodoch, spravodajskej činnosti a najmä prepadoch nemeckých jednotiek. Začiatkom novembra 1944 tábor Kriváňa pod Kyjovom prepadla skupina Vlasovcov a rozdrvila ho na malé skupinky a jednotlivcov. Tí sa potom postupne do konca novembra samostatne pripojili k Červenej armáde.

ZDROJ: Archív VHÚ, Plevza,V.: Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 5. Zväzok

 

 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny