Z čiernej skládky na Majetkári vyviezli vyše 241 ton odpadu 
Spoločnosť Kosit vykonala  28 vývozov, použitých bolo viac ako 1220 vriec.

01.07.2019 | Košický kraj | Autor: M.Holubčík

Likvidáciu odpadu z čiernej skládky v lokalite Majetkár v košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce, ktorá sa začala ešte 5. júna, ukončili až v uplynulom týždni. "Počas celého času prác spoločnosť Kosit vykonala celkovo až 28 vývozov, použitých bolo viac ako 1220 vriec na komunálny odpad a celková hmotnosť odpadu z čiernej skládky presiahla 241 ton," informoval za spoločnosť jej PR manažér Jozef Verbovský. Postupné čistenie realizovala firma na základe objednávky a v koordinácii s košickým magistrátom.

Vypratávanie bolo komplikované pre náročnosť terénu, ako aj množstvo nahromadeného odpadu. Pred začiatkom prác bolo potrebné vytvorenie tzv. premosťovacej komunikácie nad odvodňovacou priekopou popri diaľničnom privádzači, a to formou betónových panelov. Táto dočasná úprava terénu zabezpečovala podľa Verbovského nielen jednoduchší príjazd vozidiel k čiernej skládke, ale aj bezpečnejšiu manipuláciu s odpadom.

Počas samotného odstraňovania čiernej skládky a terénnych prác sa postupne odkrývali ďalšie nánosy odpadov, ktoré pri obhliadke nebolo možné identifikovať. Vrstvenie vznikalo počas niekoľkých rokov vytvárania skládky. Do odstraňovania boli nasadení nielen pracovníci ručného čistenia, ale aj technika prispôsobená na prácu v ťažkých terénoch, mechanizmus na prevoz veľkoobjemových kontajnerov s odpadom a multifunkčné auto na operatívny prevoz materiálu a pracovníkov.

"Mrzí nás, že vzhľadom na vysoké znehodnotenie komunálneho odpadu tejto čiernej skládky sme po dohode s Magistrátom mesta Košice museli pristúpiť k jeho uskladneniu na skládke Veľké Ozorovce. Takýto odpad totiž nemá také potrebné vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho energetické zhodnotenie, ktorým by sme dodali teplo a elektrickú energiu domácnostiam," povedal Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb spoločnosti Kosit.

Práce na odstraňovaní čiernej skládky boli koordinované s Národnou diaľničnou spoločnosťou a políciou. Mesto k vyprataniu skládky pristúpilo na základe rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Košice z mája minulého roka. Magistrát mal do 30. júna 2019 zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov uložených v rozpore so zákonom nad usadlosťou Majetkár. Realizácia sa pôvodne odhadovala len na osem pracovných dní, k ukončeniu prác došlo až 27. júna. 
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička