Poslanci TTSK schválili oddlženie letiska 
Samosprávny kraj zostáva najväčším akcionárom.

28.06.2019 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Piešťanské mestské zastupiteľstvo (MZ) vo štvrtok rozhodovalo o vklade majetku mesta do letiskovej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. Mesto ako najmenší z jej troch akcionárov má voči spoločnosti dlhodobú požiadavku na splatenie 688.500 eur. K súhlasu o jej kapitalizácii a vklade do základného imania a. s. sa prepracovali poslanci po dlhodobých rokovaniach, keď sa tomu aj predchádzajúce zastupiteľstvo opakovane bránilo.

Poslanecký zbor o tomto bode programu rokoval viac ako dve hodiny. Na MZ vystúpil Jozef Viskupič, predseda majoritného akcionára Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Uviedol, že záchrana letiska vedie cez jeho oddlženie a predstavil ciele a kroky, ktorými sa a. s. snaží letisko zachrániť, stabilizovať a rozvíjať.

Vložením majetku mesta do a. s. sa zmení pomer počtu akcií, TTSK zostáva stále najväčším akcionárom s 57,68 %, ale mesto Piešťany s 22,24 % (predtým 20,04 %) sa stalo druhým najväčším. Tretím je štát cez Ministerstvo dopravy a výstavby SR s 20,08 %.

Dlh 688.500 eur voči mestu Piešťany predstavuje neuhradené daňové pohľadávky vrátane úrokov. Postup bol zvolený taký, že letisko uhradí mestu dlžnú sumu v niekoľkých splátkach. A mesto po doručení každej splátky pohľadávky vloží ako peňažný vklad do základného imania spoločnosti sumu vo výške zaplatenej splátky pohľadávky, za čo získa akcie spoločnosti.

TTSK oddlženie urobil už pred časom, ako informoval Viskupič, obdobným postupom. Ďalšími veriteľmi letiska sú napríklad členovia jeho bývalého vedenia, ktorí si súdne nárokujú vyplatenie odmien, pričom TTSK považuje ich výšku a priamo aj vyplatenie za amorálne vzhľadom na skutočnosť, že priviedli letiskovú spoločnosť na okraj zániku.

Viskupič vymenoval kroky, ktoré boli na ozdravenie akciovej spoločnosti vykonané. "Prišlo k výmene správnej rady, ktorá pracuje bez nároku na odmeny, TTSK poskytol vlani a aj v tomto roku počíta s dotáciou 200.000 eur, nahradil pôžičky od súkromných osôb klasickým bankovým produktom, rekonštruovala sa infraštruktúra letiska, kde v tomto lete začali lietať charterové lety a konal sa opäť Festival letectva, rokuje sa s potenciálnym strategickým investorom,“ uviedol Viskupič.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava