Park vo Veľkých Bieliciach ponesie meno po Eliášovi Pravotickom 
Samospráva si tak chce uctiť jedného z Bernolákovcov.

26.06.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Park v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice ponesie názov po Eliášovi Pravotickom. Samospráva si tak chce uctiť jedného z Bernolákovcov, ktorý v regióne i pôsobil. 

"V tomto roku si pripomíname výročie narodenie Eliáša Pravotického. Bol to významný predstaviteľ hnutia bernolákovcov, ktorí pôsobili na konci 18. a začiatku 19. storočia. Bola to skupina intelektuálov a hlavne vlastencov, ktorí sa snažili kodifikovať prvú slovenčinu. Od nich sa potom ďalej inšpirovali Štúrovci," načrtol primátor Jozef Božik. 

Pravotický podľa neho dlhodobo pôsobil v niekdajšej obci a dnes partizánskej mestskej časti Veľké Bielice ako katolícky farár. "Eliáš Pravotický je významnou osobnosťou, ktorá žila na území Veľkých Bielic a vďaka regionálnemu historikovi Petrovi Múčkovi došlo k renesancii tejto osobnosti. Som veľmi rád, že výbor mestskej časti Veľké Bielice jednomyseľne podporil túto myšlienku tak, aby návštevníci a občania Bielic vedeli, aký velikán pôsobil na tomto území," dodal. 

Park je ohraničený ulicami Mostová, Bielická, Topoľová, Budovateľská. Jeho nový názov schválili mestskí poslanci v rámci všeobecne záväzného nariadenia o názve verejného priestranstva.