Sladovníci povzbudzujú poľnohospodárov k pestovaniu sladovníckeho jačmeňa 
V Trebaticiach sa koná Sladovnícky poľný deň.

20.06.2019 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu pripravilo vo štvrtok na Agro - Družstve v Trebaticiach pri Piešťanoch tretí ročník Sladovníckeho poľného dňa so zámerom motivovať poľnohospodárov na pestovanie jačmeňa. Šľachtiteľom, pestovateľom a spracovateľom sladovníckeho jačmeňa umožní vymeniť si informácie a skúsenosti nevyhnutné na dosiahnutie kvality, ktorá spĺňa požiadavky sladovníkov. 

"Napriek dopytu po sladovníckom jačmeni zo strany slovenských sladovní za posledných desať rokov na území SR poklesla výmera osevných plôch jačmeňa jarného na polovicu – v roku 2008 to bolo 194.000 hektárov a v roku 2018 už len 87.000 hektárov. Hľadáme spôsob, ako motivovať poľnohospodárov na zvýšenie výmery sladovníckeho jačmeňa, respektíve, aby sa k jeho pestovaniu vrátili. Ak tak urobia, stavia na plodinu, ktorá ide dobre na odbyt a je navyše prínosom pre slovenské hospodárstvo," uviedla prezidentka združenia Jana Shepperd. 

Sladovnícky jačmeň patrí k tradičným plodinám pestovaným na našom území už stáročia, čo v 19. storočí viedlo k rozvinutiu spracovateľského priemyslu - sladovníctva. Vzhľadom na dopyt sladovní po sladovníckom jačmeni je to plodina, ktorá pri dodržaní správnych postupov je pre poľnohospodára rentabilnou komoditou. Sladovne vytvárajú na Slovensku podľa Shepperd pridanú hodnotu tým, že spracúvajú domácu surovinu nielen na potreby slovenských pivovarov, ale aj na export.

 "Dostatok sladovníckeho jačmeňa z domácej produkcie je prospešný pre celý dodávateľsko-odberateľský reťazec, pre spracovateľov (sladovne, pivovary) a odberateľov (distribúcia, maloobchod, reštauračné zariadenia a cestovný ruch), a navyše vo významnej miere pomáha aj dlhodobo negatívnej agropotravinárskej obchodnej bilancii SR," konštatovala Shepperd. 
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava