Nový úsek cyklochodníka v Košiciach čaká na kolaudáciu 
Komunikácia vedie od hate Vyšné Opátske, pravým brehom Hornádu.

11.06.2019 | Košický kraj | Autor: D.Semanová

Výstavba cyklistického chodníka v Košiciach v úseku ústia Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad Jazerom je ukončená. Kolaudačné konanie sa začne koncom tohto mesiaca. TASR to potvrdila cyklokoordinátorka mesta Košice Veronika Urbanovičová.

Nová cyklistická komunikácia vedie od hate Vyšné Opátske, pravým brehom Hornádu, poza garáže, ponad ústie Myslavského potoka a vyúsťuje na konci Ladožskej ulice. Úsekom dlhým 375 metrov sa prepojil koniec cyklotrasy od parkoviska pri hati na Jenisejskej ulici s chodníkom vedúcim po nábreží Hornádu, po koniec Ladožskej ulice.

 „Tým, že sa postavil mostík, sa úsek sprejazdnil - napojili sa dve nemotorové komunikácie. Sú tak segregované od tej motorovej,“ uviedla. Napriek tomu, že stavba skolaudovaná zatiaľ nie je, cyklisti ju už využívajú. „Pásky, aby na cyklochodník návštevníci nechodili, sme natiahli aj pred samotný most. Nedočkaví cyklisti ich ale stále dajú preč,“ dodala.

Ako predtým informovalo mesto Košice, náklady na realizáciu stavby predstavujú 120.000 eur s DPH. Projekt Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu je spolufinancovaný zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava