Novým predsedom ZMOS je Branislav Tréger.
Predseda bol zvolený už v prvom kole nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

24.05.2019 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska bude v nasledujúcich štyroch rokoch viesť primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Za predsedu strešnej organizácie miest a obcí ho zvolili účastníci Snemu ZMOS-u, ktorý sa konal v hlavnom meste 22. a 23. mája. O výsledku volieb informovali na začiatku štvrtkového rokovania snemu.

Tréger bol zvolený nadpolovičnou väčšinou už v prvom kole tajnej voľby. V krátkom príhovore k účastníkom snemu po vyhlásení výsledkov nový predseda zdôraznil, že ZMOS bude pri obhajovaní záujmov miest a obcí pod jeho vedením korektným, konštruktívnym, ale i sebavedomým partnerom.   " ZMOS bude plniť svoje ciele tak, aby nešliapal po ľuďoch. Budeme počúvať všetkých, no budeme sa riadiť našimi hlavami, nebudeme klamať a ani si skracovať či zľahčovať cestu," vyhlásil Tréger.

O post predsedu ZMOS sa uchádzali štyria kandidáti. Pôvodne ich bolo päť, no doterajší predseda združenia Michal Sýkora v stredajšom (22.5.) príhovore na začiatku snemu oznámil, že sa rozhodol neobhajovať mandát. Vysvetlil to snahou o upokojenie situácie a zachovanie jednoty ZMOS-u.

 V združení v poslednom období zaznievala od časti primátorov kritika na pasivitu a nedostatočnú akcieschopnosť strešnej organizácie, jednak pri reforme verejnej správy, ale i obhajovaní záujmov miest a obcí pri zavádzaní sociálnych opatrení zaťažujúcich rozpočty samospráv.

Nový šéf ZMOS-u je od roku 2008 primátorom v Liptovskom Hrádku, od roku 2009 poslancom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), v rokoch 2015 - 2017 pôsobil i ako podpredseda ŽSK.

V období 2010 až 2014 bol členom Rady ZMOS-u, takisto odbornej sekcie školstva, mládeže, športu a vzdelávania .

Podľa Trégera má každý problém svoje riešenie.

Neexistuje problém, ktorý sa nedá riešiť. Týmto mottom sa chce v čele Združenia miest a obcí Slovenska riadiť jeho nový predseda Branislav Tréger. Svoju víziu v krátkosti predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii po skončení sa dvojdňového snemu.

Priznal, že samosprávy ani samotné združenie nečakajú ľahké časy a bude potrebné zabezpečiť finančnú stabilitu miest a obcí v zhoršených ekonomických podmienkach, ktoré možno očakávať. „Vieme, že HDP bude klesať, nezamestnanosť nebude nižšia, to všetko bude vplývať aj na výnosy dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú určené samosprávam,“ naznačil.

Na snímke novozvolený predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger počas tlačovej konferencie po skončení 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 23. mája 2019 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar​​​​​​​.

Podľa Trégera bude potrebné riešiť aj rastúce povinnosti samospráv a ich finančný dosah na rozpočty miest a obcí. „To, že príjmy samospráv sa zvýšili, je pravda, no ani tieto zvýšené zdroje nedokážu pokryť náklady na stále nové a nové opatrenia, ktorých výkon štát prenáša na samosprávy,“ upozornil.

Medzi výzvy do najbližšej budúcnosti patrí podľa neho aj agenda odpadového hospodárstva či smart riešení. „Sú to ale aj veci súvisiace so samotnou udržateľnosťou krajiny, pretože sú to problémy so správou malých miest a obcí, ktoré nevyhnutne potrebujú dobudovať základnú sociálnu a technickú infraštruktúru,“ upozornil.

Verí, že na úrovni ZMOS -u sa budú prijímať pragmatické riešenia v prospech regiónov a ľudí, ktorí v nich žijú. Združenie má byť podľa jeho predstáv pri obhajovaní miest a obcí konštruktívnym, no zároveň i principiálnym partnerom.

Tréger sa dotkol i avizovaného odchodu Trenčína a ďalších krajských miest zo  ZMOS-u, ktorému predchádzala kritika časti primátorov, že združenie nie je dostatočne razantné pri obrane záujmov miest a obcí a nevyvíja ani aktivitu v rámci reformy verejnej správy. Primátor Trenčína Richard Rybníček preto vidí budúcnosť v Únii miest Slovenska (UMS). 

Tréger si myslí, že i krajské mestá majú a budú mať priestor v združení na svoje myšlienky. „Aj preto im chceme ponúknuť, že v rámci Komory miest by bola vytvorená Komora krajských miest, v rámci ktorej by bolo možné riešiť aj špecifickú agendu krajských centier,“ naznačil Tréger. „Samozrejme, rozhodnutie je na nich, zatiaľ to vyzerá, že krajské mestá odídu,“ priznal nový predseda ZMOS.

Práve z dôvodu kritiky primátorov sa doterajší predseda združenia Michal Sýkora rozhodol neobhajovať svoj mandát. Chcel tak prispieť k upokojeniu situácie a zachovaniu jednoty združenia. Sýkora je však presvedčený o tom, že kritici by mali hľadať dôvody nespokojnosti aj vo svojej slabej aktivite v orgánoch ZMOS -u.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov