Prievidza vyčlenila peniaze na zvýšenie platov a rekreačné poukazy
Samospráva  na to schválila viac ako 890.000 eur.

20.05.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Zákonné zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe, ako i preplatenie rekreačných poukazov budú prievidzskú samosprávu stáť približne 890.000 eur. Čiastku vyčlenila v prvej zmene rozpočtu mesta, financie na preplatenie rekreácie zamestnancov zatiaľ pokryjú požiadavky polovice, možno štyri pätiny z nich. 

"Najvýraznejšími zmenami bolo zvýšenie mzdových a odvodových výdavkov v rámci mesta, základných, materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času, kde sa v rámci prvej zmeny zvýšili zhruba o 890.000 eur. Prirodzene do toho treba zarátať aj rekreačné poukazy," ozrejmil vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi Marián Bielický. 

Samospráva zmenou v rozpočte podľa neho reaguje na novelizáciu zákona o platoch vo verejnej správe, kde vznikli nové tarifné tabuľky, pričom sa platy zvýšili o desať percent k 1. januáru 2019. "Už v rámci tvorby rozpočtu na rok 2019 bolo rátané s nejakým zvýšením, ale na základe prepočítania skutočnosti v rámci prevodového mostíka sa celkovo zvýšili v rámci mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti výdavky na mzdy, odvody a rekreačné poukazy zhruba o 1,7 milióna eur," doplnil. 

Bielický ďalej ozrejmil, že štát deklaroval, že by zvýšenie mali vykryť podielové dane, čo sa v prípade Prievidze nestalo. "V prípade podielových daní počítame so zvýšením len zhruba o 1,4 milióna eur. Čiže mesto bude musieť nájsť z iných zdrojov financovanie tohto návrhu zákona, ktorý bol prijatý v Národnej rade SR," podotkol. 

V prípade rekreačných poukazov zaradila samospráva do rozpočtu financie na vykrytie predpokladaných požiadaviek 50 až 80 percent zamestnancov. "Záleží to od organizácií, ktoré predpokladali, aké skupiny ľudí prejavia o rekreačné poukazy záujem. Nie každý to totiž bude chcieť čerpať, ale minimálne do výšky 55 percent sú výdavky na tento účel kryté. Či sa to naplní alebo nie, záleží od ľudí," dodal Bielický. 

Prvá zmena rozpočtu mesta počíta i so zvýšením ďalších výdavkov. Ide o účelovo viazané finančné prostriedky, čo sú aj financie z Európskej únie na budovanie kompostárne. Nová čiastka v rozpočte na tento účel je vo výške približne 750.000 eur. Na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií pôjde ďalších približne 500.000 eur. Ďalších viac ako 100.000 eur vyčlenila radnica na investície do základných škôl. 

Pre SAD Prievidza pôjde v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme ďalších 435.000 eur, na uloženie a likvidáciu odpadu ďalších 158.000 eur. Na financovanie kapitálových výdavkov si radnica plánuje zobrať úver vo výške 1.633.500 eur. 
Prvú zmenu rozpočtu mesta schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

28. februára - Krňačky Chopok

3. ročník podujatia O Veľkú cenu Jasnej (28. - 29. februára)

28.februára - Winter Jazzfest Trnava 2020

5. ročník podujatia kultúrne centrum Malý Berlín

28. februára - Galavečer Športová osobnosť Košíc

Košice, hotel DoubleTree by Hilton