Letohrádok v Mojmírovciach ožije príbehom Sonáty mesačného svitu 
Program Noci múzeí a galérií.

16.05.2019 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho v Mojmírovciach sa počas Noci múzeí a galérií vráti do obdobia roka 1801. Divadelne spracovaný Mesačný príbeh lásky o sonáte č. 14 cis-mol sprostredkujú návštevníkom letohrádku členovia Divadelnej skupiny teatro ORLUS zo Zavara.

Nemecký skladateľ flámskeho pôvodu mal učiť hudbu tri mladé šľachtičné – Jozefínu, Teréziu a Giuliettu. „Jednej z nich však Beethoven od počiatku prekáža a voči polohluchému učiteľovi hudby vyhotoví zákerný plán postavený na pretvárke a neúprimnej láske. Svoj zámer mladá slečna bez akýchkoľvek morálnych zábran začína naplno realizovať a postupne získava od Beethovena sľub o napísaní sonáty,“ priblížil príbeh Michal Lukáč z Občianskeho združenia divadelná skupina teatro ORLUS.

Tridsaťročný Beethoven, zaslepený svojimi citmi voči mladej šľachtičnej, dni a týždne presedel za klavírom, až sa mu podarilo skomponovať jedinečnú sonátu lásky, Sonátu mesačného svitu.

V Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho, známeho aj ako malý kaštieľ, sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce. Areál, kde letohrádok stojí, patril v minulosti rodine Ürményiovcov, ktorá ho predala do vlastníctva princovi Camillovi Borghese Aldobrandinimu. S urmínskym rodom Huňadyovcov bol príbuzensky spätý sobášom s Máriou Huňadyovou.

Aldobrandiniovci boli starým šľachtickým rodom, ktorý pochádzal z talianskej Florencie. Nedávna obnova národnej kultúrnej pamiatky bola realizovaná z finančných prostriedkov regionálneho operačného programu zameraného na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.