Vtedy: B. Bystrica 15 rokov po oslobodení
Sovietski vojaci na jar 1945 roku oslobodili Horehronie. Fotografie s dobovými popiskami.

03.03.2018 | Banskobystrický kraj | Autor:

Slobody sa povstalecká Banská Bystrica dočkala 25. marca 1945. V tento deň sa zavrela posledná stránka stáročia trvajúcich bojov banskobystrického pracujúceho ľudu proti vykorisťovateľom a začala sa písať história nového rozkvitajúceho života tohto mesta slávnych revolučných tradícií.

                  

FOTO: Za 15 rokov od oslobodenia sa postavilo v Banskej Bystrici vyše 2000 nových bytov, vznikli tak mnohé úplné nové mestské štvrte. V tretej čs. päťročnici sa má v Banskej Bystrici vybudovať 4.600 nových bytov, čo je o 1.600 bytov viac, ako vládal vystavať feudalizmus a kapitalizmus za 690 rokov existencie mesta. Na obrázku nové sídlisko pri novej železničnej stanici. Foto: archív TASR, 1. marca 1960.

 

                 

FOTO: Pohľad na Námestie SNP v Banskej Bystrici. V pozadí obelisk. Foto: archív TASR, 1. marca 1960.

 

                  

FOTO: Nová stanica v Banskej Bystrici - vystavaná po oslobodení. Foto: archív TASR, 1. marca 1960.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

22. – 24. marec - Spomienka na obete prvého transportu žien a dievčat zo Slovenska

Poprad, kino Tatran, Námestie sv. Egídia

24. – 25. marec - Tajovského divadelné dni

Regionálna prehliadka neprofesionálneho divadla Banská Bystrica

25. marec - 35. výročie Sviečkovej manifestácie

Slávnostné verejné zhromaždenie Bratislava, Námestie Eugena Suchoňa