Mesto Šaľa vypísalo výberové konanie na riaditeľov škôl
Rady škôl budú voliť riaditeľov siedmich školských zariadení.

16.04.2019 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Mesto Šaľa pripravuje výberové konanie na siedmich riaditeľov základných a materských škôl. Podľa slov Eriky Kollerovej z mestského úradu bude vyhlásené už začiatkom mája.

Samotné výberové konanie je naplánované na koniec júna na Základnej škole (ZŠ) J. C. Hronského a ZŠ Ľ. Štúra, v Materskej škole (MŠ) Budovateľská a MŠ Hollého a tiež v centre voľného času a na základnej umeleckej škole. Koncom augusta sa bude konať výber riaditeľa aj na MŠ Družstevná. „Výberová komisia, ktorou je rada školy alebo školského zariadenia, bude hodnotiť koncepciu rozvoja školy, ktorú musí prezentovať každý uchádzač. Dôležitá je vízia riaditeľa, jeho priority a to, kam chce školu posunúť,“ vysvetlila Kollerová.

Ako pripomenula, záujemcovia o funkcie riaditeľov škôl musia spĺňať kvalifikačné predpoklady stanovené zákonom, musia mať absolvovanú prvú atestáciu a minimálne päť rokov pedagogickej činnosti. „Ďalšími požiadavkami sú komunikatívnosť, organizačné a manažérske schopnosti a prehľad v školskej legislatíve. Práca riaditeľa školy alebo školského zariadenia je náročná a vyžaduje si človeka s plným nasadením. Napriek vysokým nárokom na túto profesiu, veríme, že do výberového konania sa prihlási čo najviac uchádzačov,“ dodala Kollerová.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov