„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“ 
Sledujte seriál TASR o dobrovoľných hasičoch na Slovensku

05.04.2019 | Bratislavský kraj | Autor: Ján Lašák

Oddávna rodičia malé deti učili, že „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Nebezpečenstvo nekontrolovaného živlu, ktorý dokáže v okamihu zničiť ľudské životy i majetok, neustále verejnosti pripomína, akú dôležitú úlohu v našom živote zohrávajú záchranári. V tomto prípade ide o tých, ktorí nie len s ohňom bojujú, ale starajú sa aj o to, aby sa nešťastiu predchádzalo. 

Pod ochranou svojho patróna sv. Floriána muži i ženy nasadzujú svoje životy, aby zabránili nesmiernym škodám. Okrem tých, ktorí sa tomuto poslaniu venujú ako profesionáli, máme na Slovensku tisíce ďalších, ktorí s prírodnými živlami bojujú ako dobrovoľní hasiči. Žijú skromne medzi nami a sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o našu bezpečnosť, ale aj spoločenského a kultúrneho života v obciach a mestách. Za svoje úsilie a ochotu si zaslúžia našu úctu a pozornosť.

Poslanie a prácu dobrovoľných hasičov združených v celoslovenskej organizácii v rozhovore pre TASR pripomenul prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Pavol Ceľuch.


      Dobrovoľní hasiči na Slovensku si onedlho pripomenú významné výročie, ktoré súvisí s jeho vznikom. Kedy sa teda začala písať oficiálne história dobrovoľných hasičov? 

      Hoci na našom území existovali spolky a združenia hasičov už oveľa skôr, napríklad jeden z najstarších zborov bol založený v roku 1847 v Prešove. Oficiálna história našej organizácie sa začala písať v roku 1922. V tomto roku bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.


      Okrem toho, že ste nápomocní záchranným zložkám pri ochrane životov a majetku, aké ďalšie úlohy plní vaša organizácia?

      Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Na poli prevencie zabezpečuje vzdelávanie, odbornú prípravu, školenia obyvateľstva, výcvik zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a odborné riadenie činnosti hasičských jednotiek obce. Je to ho skutočne veľa, všetko sú to však úlohy, ktoré majú pomôcť pripraviť verejnosť i našich členov na predchádzanie požiarom, prípadne ich pripraviť na zásah. Okrem toho sa venujeme organizovaniu športových činností, ktoré úzko súvisia s ochranou pred požiarmi. V neposlednom rade je našou úlohou dbať na zachovávanie historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi, cezhraničnej spolupráce, tvorby, ochrany, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia.

      Aký je rozdiel medzi dobrovoľným hasičom a profesionálom, čo sa týka pozície, alebo napríklad aj výcviku?

      Ak by som to bral z pohľadu laika, človeka čo potrebuje pomoc, tak žiadny. Ale keď sa na to pozerám z pohľadu hasiča - dobrovoľníka, tak veľký. Predsa len hasiči profesionáli majú viac hodín príprav, viac skúsenosti zo zásahov, viac času na zdokonaľovaciu prípravu, lepšiu techniku. Myslím si, že rovnako je dôležitá aj ľudskosť a tá nechýba ani dobrovoľníkom, ani profesionálom.  
      -Hasiči vždy boli a aj budú neoddeliteľnou súčasťou života v obciach a mestách. Cítia to väčšinou obyvatelia dedín. Čo teda znamenajú pre obec?-

      Nepochybujem o tom, že ľahšie sa dýcha samospráve, keď vie, že v obci či meste má dobre fungujúci dobrovoľný hasičský  zbor. Je to úžasná pomoc. Skutočne viem, čo hovorím, pretože už niekoľko rokov zastávam funkciu starostu obce. Tam, kde to pochopili a nestavajú si za cieľ len hasičský šport, ale kladú dôraz hlavne na prevenciu, prípravu a výchovu obyvateľstva, si myslím, že je obrovským prínosom pre každú jednu samosprávu.  


      Udržiavanie majetku, starostlivosť o techniku, vzdelávanie, to všetko si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Kto napríklad financuje zásahovú činnosť dobrovoľných hasičov? 

      V prípade, že je DHZ požiadaný operačným strediskom na zásah, náklady s tým spojene prepláca na základe zdokumentovania zásahu DPO SR. Ak zasahujú vo svojom obvode - svojej obci či meste, tak náklady znáša samospráva.  
     

     Ako sú dnes vybavené jednotlivé zbory a čo by bolo treba urobiť pre zlepšenie situácie?

      Od roku 2010 sú prezbrojované - vyzbrojované postupne ďalšie a ďalšie dobrovoľné hasičské zbory. Na obce boli odovzdané do výpožičky hasičské autá Iveco Daily, repasované Tatry 138, 148, 815, protipovodňové vozíky. A ďalšie zbory čakajú na dodanie techniky, ktorá im bude v blízkej budúcnosti odovzdaná. A čo by bolo treba urobiť pre zlepšenie situácie? Snáď viac hodín zo zákona na prípravu a výcvik, viac ochoty venovať sa tejto príprave.

       Predovšetkým tí, čo žijú na dedinách, vedia, že táto dobrovoľnícka činnosť sa stala súčasťou života celých rodín. Ako je to s hasičským dobrovoľníctvom a tradíciami?  

 

Ako som už uviedol, dobrovoľné hasičstvo má na Slovensku v niektorých mestách viac ako 100-ročnú tradíciu. To bola tá múdrosť a šikovnosť ľudí v minulosti, ako sa postarať o svoj majetok. A som veľmi rád, že aj dnes máme plno mladých ľudí ochotných obetovať svoj čas a schopnosti pre pomoc druhým. Ale to niekde tí mladí ľudia museli vidieť, museli si k tomu vybudovať vzťah a najčastejšie je to práve v rodine. Sú rodiny, kde dedo bol hasič, syn je hasič, vnuk je hasič a verím, že aj pravnuk bude hasič.  

 

V rámci zachovávania historických tradícií máte medzi sebou ľudí, ktorým učarovala technika. Stala sa ich koníčkom a vďaka nim sa mnohé naše zbory v obciach a mestách môžu pochváliť skutočne unikátnymi kúskami historickej hasičskej techniky, ktorú nám môžu závidieť aj vo svete...

      Na Slovensku máme zopár nadšencov  zberateľov hasičskej techniky, náradia či oblečenia, či je to Hasičské múzeum Martin – Priekopa, Krajské múzeum v Prešove, ktoré má stálu expozíciu hasičstva. Ďalší nadšenci a zberatelia sú roztrúsení po celom Slovensku. Nádherná akcia býva v Šamoríne, kde sa schádzajú tí zberatelia, ukazujú svoje skvosty širokej verejnosti. Musím pripomenúť, že mnohé z týchto kúskov sú dnes ešte funkčné a schopné zásahu vďaka týmto ľuďom.  

 

Aké je členenie DPO SR a koľko dnes registrujete členov vo vašom združení?

      DPO SR má svoj sekretariát v Bratislave, ktorý má na starosti odborné, ekonomické, hospodársko-technické, prevádzkové, kontrolné a právne činnosti súvisiace so zabezpečením úloh DPO SR. Naše združenie je organizované na územnom princípe, najvyšším organom je republikové valné zhromaždenie, ktoré sa schádza spravidla raz za päť rokov. Registrujeme 2357 dobrovoľných hasičských zborov, v ktorých je viac ako 90.000 členov, pričom 20 percent tvoria ženy. V roku 2018 sa naše jednotky podieľali na celkom 1650 evidovaných zásahoch. Tých zásahov však bolo podstatne viac. Do súťaže Plameň sa zapojilo približne 6300 detí od ôsmich do 16 rokov a viac ako 2800 dorastencov.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

4.júna - 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy

Séria podujatí v Brezovej pod Bradlom

4.júna - Jubilanti 2020

Sprístupnenie výstavy J. Jakobyho, Šarišská galéria Prešov

6.júna - Otvorenie letnej turistickej sezóny na Liptove

Liptovský Mikuláš, areál vodného slalomu