Duslo podporí výstavbu cyklotrasy v Šali 
Na výstavbu získalo mesto peniaze z eurofondov. TASR ponúka aj verziu textu v maďarskom jazyku.

24.02.2018 | Nitriansky kraj | Autor: Ján Lašák

Spoločnosť Duslo Šaľa podporí výstavbu cyklotrasy smerujúcej zo šalianskej mestskej časti Veča do priemyselného areálu Dusko sumou 60.000 eur. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Petra Bláhu chemička zamestnáva zhruba 2100 ľudí najmä zo Šale a blízkeho okolia, preto je potrebné podporiť cyklotrasy, ktoré budú využívať ľudia smerujúci do zamestnania.

Na výstavbu cyklotrasy získalo mesto Šaľa nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Z celkovej výšky oprávnených nákladov 1,187 milióna eur financuje Európska únia 1,127 milióna eur, zvyšných 60.000 eur tvorí spolufinancovanie mesta. Rovnako vysokú sumu poskytne na výstavbu cyklotrasy Duslo.

„Táto finančná pomoc nám umožní použiť peniaze, ktoré už mesto vyčlenilo na spolufinancovanie, na iné účely. Mestskému zastupiteľstvu predložíme náš úmysel vybudovať exteriérové ihrisko na Základnej škole J. Murgaša v Šali,“ povedal primátor Jozef Belický.

Výstavba úseku dlhého viac ako 4,5 kilometra by sa mala začať v máji. Povedie po ceste prvej a tretej triedy v šalianskej mestskej časti Veča, končiť bude pred priemyselným areálom spoločnosti Duslo Šaľa.

Cyklisti by ju mali začať využívať na jeseň tohto roka. Mesto má podľa slov primátora jasnú predstavu aj o jej pokračovaní. Verejnosti predstavilo vizualizáciu II. etapy cyklotrasy, ktorá by zahŕňala aj rekonštrukciu predstaničného priestoru v Šali. Vynovený predstaničný priestor ráta aj so stojiskami pre odkladanie bicyklov či s 279 parkovacími miestami. Tretia etapa cyklotrasy by mala riešiť prepojenie Duslo a stanice cyklochodníkmi.
 

Verzia textu v maďarskom jazyku.

A vágsellyei (Šaľa) Duslo vállálat 60 000 euróval támogatja a Vágvecse (Veča) városészből a Duslo  ipari telepére vezető kerékpárút kiépítését. A vegyi üzemben mintegy 2100-an dolgoznak Vágsellyéről, illetve a környező településekről, ezért is fontos támogatni a kerékpárutat, amelyen keresztül az emberek bejuthatnak a munkahelyükre – hangsúlyozta Peter Bláha vezérigazgató.

A kerékpárútra Vágsellye 1,127 millió euró vissza nem térítendő, európai uniós támogatást kapott. A projekthez 60 ezer euró önköltséggel járult volna hozzá a város, ezt vállalta most át a Duslo. Az összköltség 1,187 millió eurót tesz ki.

Jozef Belický polgármester elmondta: a vállalat hozzájárulásának köszönhetően a város másra fordíthatja az eredetileg a kerékpárútra szánt pénzösszeget. „A városi képviselő-testület elé terjesztjük a J. Murgaš Alapiskola szabadtéri játszóterének tervét” – tette hozzá Belický.

A 4,5 kilométer hosszú szakaszt májusban kezdenék el építeni, a kerékpárosok előtt pedig idén ősszel nyitnák meg. A kerékpárutak építésére irányuló projekt második lépése az állomás előtti tér felújítása lenne. A téren helyet kapna több bicikliállvány is, összesen 279 „parkolóhellyel”. A harmadik szakaszban a Duslo és a buszpályaudvar közötti kerékpárutat építenék ki.

autor: TASR

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark