Topoľčany pripravujú zmenu systému parkovania
Pribudne možnosť úhrady parkovného formou sms správy.

19.03.2019 | Nitriansky kraj | Autor: TASR

Mesto Topoľčany plánuje zmenu systému parkovania na území mesta. Spočívať bude v rozšírení platených parkovacích zón, v úprave času a výšky poplatkov za parkovanie, zavedení parkovacích kariet pre štatutárnych volených zástupcov obcí okresu, pribudne možnosť úhrady parkovného formou sms správy. Parkovací zámer schválili mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí zastupiteľstva.

"Parkovací zámer sme spracovali v súlade so všeobecnou parkovacou politikou v mestách s porovnateľným počtom obyvateľov, štruktúrou a umiestnením inštitúcií v úzkom centre mesta," uviedol administrátor parkovacích systémov František Lekeš z Mestských služieb Topoľčany.

Platené parkovanie by sa malo rozšíriť na Ulicu 17. novembra, Škultétyho ulicu a Ulicu kpt. Jaroša. V centre mesta na Ul. 17. novembra, v blízkosti polikliniky a súkromných ambulancií, je možné vytvoriť 49 platených parkovacích miest. Na Škultétyho ulici je možné vytvoriť 28 parkovacích miest, na Ul. kpt. Jaroša 12. Výška parkovného sa upraví jednotne na všetky parkoviská s parkovacími automatmi na 40 centov za prvú hodinu parkovania a 50 centov za každú ďalšiu hodinu.

Parkovné za parkovacie služby budú mať vodiči možnosť uhradiť aj formou SMS správy prostredníctvom príslušného agregátora vo výške 50 centov za prvú hodinu a 65 centov za každú ďalšiu hodinu. Táto forma platenia bude dostupná na všetkých už existujúcich parkoviskách s umiestnenými parkovacími automatmi s výnimkou parkovísk s organizovanou prevádzkou na Nám. Ľ. Štúra a Ul. Československej armády.

Štatutárni zástupcovia obcí z okresu Topoľčany budú mať možnosť zakúpiť si celoročnú služobnú parkovaciu kartu v hodnote 72 eur na parkoviská s organizovanou prevádzkou. "Mestské služby po konzultácii s primátorkou Topoľčian navrhujú touto formou umožniť štatutárnym zástupcom obcí pružnejšie vybavovanie úradných záležitostí na jednotlivých okresných inštitúciách, ako sú okresný úrad či Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, v prospech občanov jednotlivých obcí okresu," uviedol Lekeš. Parkovacie karty môžu zakúpiť iba štatutárni zástupcovia obcí okresu Topoľčany po preukázaní svojej totožnosti.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava