Vtedy: Stará Turá sa mení na moderné mesto
Po skončení vojny tu pracovalo 487 ľudí.

17.03.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: Z. Hausová

Živé spojenie so slávnou tradíciou a mohutný rozvoj charakterizuje Podjavorinský kraj, ktorý sa preslávil v Slovenskom národnom povstaní.

Výstižnou ilustráciou toho je Stará Turá. Staroturianske kopanice boli významným strediskom partizánskeho hnutia. Obyvatelia kopaníc boli buď partizáni alebo partizánom všemožne pomáhali, najmä so zásobovaním potravinami.

Bývalí partizáni spomínajú ešte dnes na kopaničiarske matky, ktoré im dávali posledný bochník chleba. Je prirodzené, že táto masová účasť obyvateľstva v povstaní má odraz aj v súčasnosti.

Pamätné miesta pripomínajú pamätníky, tabule, pamätné izby, v ktorých zhromažďujú dokumentárny materiál. Staroturancov však ctí nielen partizánska minulosť, ale aj súčasnosť.

 

              

FOTO: V tomto bunkri sa schovávali ranení partizáni. Obyvatelia z osady Torolecká, ktorí im nosili stravu, prechádzali niekoľko kilometrov po koryte lesného potoka, aby po nich nezostali stopy. Foto: archív TASR/14. marca 1974.

 

              

FOTO: V pamätnej izbe sa stretávajú žiaci na besedách s bývalými účastníkmi povstania. Na snímke na besede s Jánom Ličkom, ktorý bol velíteľom čaty v oddiele kapitána Uhra. Foto: archív TASR/14. marca 1974.

 

Poľnohospodárska obec Stará Turá sa mení na mesto. Po skončení vojny tu pracovalo 487 ľudí, teraz 5 300. Miestna Chirana, známa výrobou lekárskej techniky, je najväčším závodom Trenčianskeho okresu.

O rozvoji 7,5 tisícovej Starej Turej svedčí aj bytová výstavba. Z terajších vyše 2 000 bytov väčšinu postavili po oslobodení.

Pred tromi rokmi v Starej Turej postavili novú polikliniku. Za posledných desať rokov tu pribudli dve materské a dve základné školy, jedna priemyslovka a jedno učilište. Stará Turá, ktorú pred desiatimi rokmi vymenovali za mesto, má niekoľko vyznamenaní, medzi nimi aj Rad červenej hviezdy.

 

           

FOTO: Veľký závod na výrobu lekárskych prístrojov a nástrojov zamestnáva väčšinu obyvateľov v Starej Turej i okolia. Na snímke administratívna budova Chirany.  Foto: archív TASR/14. marca 1974.

 

               

FOTO: Dom odborov. Foto: archív TASR/14. marca 1974.

 

             

FOTO: Z dediny Stará Turá sa stáva moderné mesto. Na snímke pohľad na Leninovu ulicu.  Foto: archív TASR/14. marca 1974.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava