Vtedy: Levoča je perlou Východoslovenského kraja 
Starobylé pevnostné mesto, ktorého historické jadro je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

20.03.2019 | Prešovský kraj | Autor: Z. Hausová

Historické centrum mesta má vyvinutý pôdorys s pravidelným obdĺžnikovým námestím, ustáleným ešte v 14. storočí a so šachovnicovým usporiadaním blokov.

Na pôvodné opevnenie poukazuje systém okružných a hradobných uličiek, dôkladne vybudované vysoké hradby s dodnes zachovalými bránami.

Najväčšou vzácnosťou je kostol sv. Jakuba. V tomto kostole je najhodnotnejšia gotická rezbárska práca v Československu, dielo majstra Pavla z Levoče, jedinečný doklad realistickej tvorby slovenského raného gotického umenia.

 

            

FOTOČiastočný pohľad na historické jadro Levoče. Foto: archív TASR/15. marca 1971.

 

                

FOTO:  Čiastočný pohľad na námestie, kde v popredí dominuje renesančná radnica, teraz Spišské múzeum a v pozadí gotický kostol sv. Jakuba, jednoliaty umelecký celok zo 14. storočia. Foto: archív TASR/15. marca 1971.

 

                

FOTO: Na námestí sa zachoval celý rad gotických a renesančných domov.  Foto: archív TASR/15. marca 1971.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov