V Žiline  sa bude diskutovať o mestských funkčných regiónoch
Workshop  organizuje ZMOS  v rámci národného projektu.

14.03.2019 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Mestské funkčné regióny sú nástroj na medziobecnú spoluprácu. Tvrdí to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). O definovaní ich kritérií sa bude diskutovať na podujatí, ktoré ZMOS organizuje 27. marca v Žiline.

"Prednášajúci budú spolu s ostatnými účastníkmi formulovať základný rámec na podporu medziobecnej spolupráce, ktorá sa ukazuje ako dôležitý nástroj rovnomerného rozvoja miestnej územnej samosprávy s prihliadnutím na počet samospráv, ich ekonomickú silu aj samotnú veľkosť," povedal hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Okrem stanovenia nástrojov na podporu medziobecnej spolupráce sa bude podujatie podľa jeho slov zameriavať aj na nastavenie pohľadu štátu na funkčné celky regionálneho významu.

Prednášajúcimi budú reprezentanti viacerých ministerstiev, ale aj odborníci pôsobiaci na univerzitách. Účastníci z miest, obcí, vyšších územných celkov a organizácií pôsobiacich v miestnej územnej samospráve môžu s nimi podľa jeho slov diskutovať o aktuálnych témach. Zaoberať sa budú modernizáciou miestnej územnej samosprávy, ale aj prípravou Slovenska na nové programové obdobie v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

ZMOS tvrdí, že Slovensko je typickou vidieckou krajinou a miestnu územnú samosprávu tvorí 96 percent obcí. Podľa údajov združenia je na Slovensku 140 miest, z ktorých má 20 menej ako 5000 obyvateľov a v desiatich mestách žije viac ako 50.000 ľudí.

Informačný workshop organizuje ZMOS v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24.mája - Festival kumštu remesla a zábavy

Starý zámok v Banskej Štiavnici

25.mája - Majstrovstvá sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek

Amfiteáter Terchová

26.mája - 21. ročník pivovarsko-hradnej sedemtisícovky

Bežecké preteky Veľký Šariš