Hriňová investuje do opráv ciest a chodníkov
Rekonštrukciu ciest považujú obyvatelia podpolianskeho mesta z pohľadu zlepšenia kvality života za najdôležitejšie.

11.01.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: Ján Lašák

Viac ako 317.000 eur investovala vlani Hriňová do údržby, opráv a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov či do výstavby parkovacích plôch. Rekonštrukciu ciest považujú obyvatelia tohto podpolianskeho mesta z pohľadu zlepšenia kvality života za najdôležitejšie. Hriňová, ktorá má v rámci Slovenska piaty najväčší kataster, spravuje totiž až 178 kilometrov ciest.

Z 80 miestnych komunikácií zaradených mestom v roku 2011 do harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií, ich na opravu čaká ešte necelá polovica. V priebehu siedmich sezón sa úplne alebo čiastočne podarilo odstrániť havarijný stav na 45 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie samospráva do ciest investovala viac ako 950.000 eur.

Ako uviedol primátor Stanislav Horník, pri hodnotení uplynulého roku, vlani na jar sa mestu podarilo z vlastných prostriedkov zrekonštruovať miestne komunikácie Do Vyletelov a Do Žaniakov. Nový asfaltový povrch dostal aj tzv. kijár na Raticovom vrchu. Obyvatelia miestnej časti Priehalina sa dočkali rekonštrukcie komunikácie Do Salvov. Urgentne riešili aj havarijný stav cesty Do Jarabovej.

Na jeseň mesto zrekonštruovalo prvú časť miestnej komunikácie v časti Krivec – Medzikopec, na pomedzí Hriňovej a Korytárok. V závere roka zase zrekonštruovali vybrané úseky ciest na Blate a v Slanci Do Adamov. "V priebehu roka 2017 sme pokračovali v prácach na Tršovke. Zrekonštruovať sa podarilo chodníky pre peších na uliciach Horná a Strojárska," pripomenul primátor.

Na jar 2018 má už mesto pripravenú rekonštrukciu ciest Do Vidiečanov a Do Ďuríkov v Krivci. Následne aj v ďalších miestnych častiach. Naplánované je pokračovanie rekonštrukcie chodníkov v časti Tršovky a dlho odkladané rekonštrukcie chodníkov v centrálnej časti mesta a na Lúčnej ulici.

Podľa primátora mesto naďalej bojuje s problémom majetkovo-právneho vyrovnania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami nemyslelo. "Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne vysporadúvať miestne komunikácie do majetku a správy mesta. Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre občanov je prednostná rekonštrukcia ciest,“ doplnil.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava