Myjava má upravené VZN o odpade
Dôvodom nového dodatku a jeho schválenia bolo uzatvorenie zmluvy s novou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

23.02.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: Ján Lašák

Mestské zastupiteľstvo v Myjave na svojom zasadnutí (15.2.) prerokovalo a schválilo dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava.

Dôvodom nového dodatku a jeho schválenia bolo uzatvorenie zmluvy s novou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). „Spoločnosť, ktorá mala uzatvorenú zmluvu v minulom období totiž túto zmluvu vypovedala, keďže aj tieto spoločnosti sa správajú trhovo," vysvetlil hovorca mesta Marek Hrin.

Samospráva tak musela hľadať novú zmluvnú organizáciu, inak by jej bola OZV pridelená žrebovaním. Na základe novej zmluvy s novou organizáciou nastali aj niektoré zmeny v systéme zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov, ktoré boli zapracované do dodatku k platnému VZN.

„Novinkou napríklad bude, že plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály, všeobecne nazývané tetrapaky, sa budú zbierať spoločne do jednej nádoby, prípadne jedného vreca. Spoločný zber vybraných komodít umožňuje nová triediaca linka, v ktorej sa zmiešaný odpad vytriedi," doplnil hovorca.

autor: TASR

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom