Vtedy: V Prešove znižujú dopravnú nehodovosť
Dopravný krúžok na  ZŠ Májového povstania českého ľudu.

10.03.2019 | Prešovský kraj | Autor: Z. Hausová

Jedným z mála okresov, v ktorom sa napriek celoštátnemu rastu nehodovosti podarilo vlani v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znížiť počet dopravných nehôd, je okres Prešov. 

Zásluhu na znižovaní dopravnej nehodovosti má aj osvetová a preventívno-výchovná práca príslušníkov Dopravného inšpektorátu Verejnej bezpečnosti Okresnej správy ZNB v Prešove, ale aj zväzáci okresnej správy, ktorí túto činnosť zameriavajú predovšetkým na deti a mládež.

Pod ich patronátom pracujú štyri oddiely mladých ochrancov verejného poriadku. Prakticky všetky základné školy v Prešove sú zapojené do súťaže Červená dopravným nehodám a Pioniersky semafor.

Pod patronátom ZNB v Prešove už päť rokov pracuje na ZŠ Májového povstania českého ľudu v Prešove dopravný krúžok, ktorý vedie vychovávateľka družiny Daniela Kráľová. Aj v dopravnej výchove platí Komenského zásada škola hrou. S deťmi sa hrajú podpraporčík Martin Bodnár a nadstrážmajster Michal Berežňák.

 

             

FOTOPodpráporčík Martin Bodnár vysvetľuje deťom pravidlá cestnej premávky. Foto: archív TASR/5. marca 1989.

 

              

FOTO: Podpráporčík Martin Bodnár (vľavo) a nadstrážmajster Michal Berežňák oboznamujú mladých dopravákov s najčastejšie používanou technikou pri bezpečnostno-preventívnych dopravných akciách.  Deti sa oboznamujú s rotopuškou. Foto: archív TASR/5. marca 1989.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava