Hlohovec spúšťa dotačný mechanizmus v objeme 228.500 eur 
Podporia projekty v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb.

04.03.2019 | Trnavský kraj | Autor: V.Miček

Mesto Hlohovec spúšťa od marca dotačný mechanizmus v celkovom objeme 228.500 eur, pričom viac ako 200.000 eur prerozdeľuje mestské zastupiteľstvo. V kompetencii primátora zostáva suma 10.500 eur. Z týchto zdrojov sa podporia aktivity v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb. TASR informovala referentka pre komunikáciu z Mestského úradu (MsÚ) v Hlohovci Zuzana Hrinková Siebenstichová.

 Podľa aktualizovaného Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) je dotačný mechanizmus nastavený na dve kompetencie – kompetenciu primátora a kompetenciu mestského zastupiteľstva (MsZ). "Žiadateľ v jednom kalendárom roku je oprávnený podať najviac jednu žiadosť o  dotáciu v kompetencii MsZ a najviac jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii primátora. Žiadosť musí obsahovať výšku požadovanej dotácie, vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov a aj požadovanú spoluúčasť žiadateľa z predpokladaných výdavkov," uviedla Siebenstichová.

Pokiaľ ide o dotácie v kompetencii primátora, žiadosti je možné podávať v priebehu celého roka. "Žiadosti o dotácie presahujúce túto sumu treba podať do 4. apríla, keďže sú v kompetencii MsZ," doplnila referentka. Ako ďalej dodala, mesto zároveň pozýva na informatívne stretnutie verejnosti k spôsobu podávania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta. Stretnutie sa uskutoční 11. marca o 16.00 h v kine Úsmev.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov