Michalovce prijímajú žiadosti o umiestnenie letnej terasy celoročne
Povoľované sú od 1. marca do konca novembra kalendárneho roka.

27.02.2019 | Košický kraj | Autor: M.Zdražilová

Michalovská samospráva prijíma žiadosti o umiestnenie letných terás v meste celoročne. Vlani ich evidovala približne 20. TASR o tom informovala Adela Vojnová z radnice.

Povoľované sú od 1. marca do konca novembra kalendárneho roka. Žiadosti o zriadenie letnej terasy schvaľuje odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. Pripojiť k nej treba rozhodnutie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, vizualizáciu a opis letnej terasy, tiež technickú správu.

Každá letná terasa je podľa Vojnovej viazaná na stálu prevádzku. Umiestniť ju je možné podľa pokynov povoľujúceho orgánu a správcu pešej zóny. "Medzi priečelím budovy a terasou musí byť zachovaná šírka pešieho koridoru minimálne 2,25 metra. Musí spĺňať hygienické a bezpečnostné predpisy, ako aj estetické hľadisko. Musí mať podlahu, ktorá vylúči umiestnenie stoličiek a stolov priamo na dlažbu," priblížila podmienky s tým, že pri realizácii letnej terasy a s ňou súvisiacim technickým vybavením nesmie dôjsť k žiadnym zásahom do dlažby a prvkov drobnej architektúry.

Mesto podľa jej ďalších slov do vizualizácie terás nezasahuje, počas ich prevádzkovania však musí byť verejné priestranstvo v ich okolí udržiavané v čistote. Spomenula vzdialenosť približne piatich metrov od objektu.

V metropole Zemplína onedlho začnú fungovať aj fontány. Sfunkčniť by ich mali v máji a spríjemňovať pobyt obyvateľom i návštevníkom budú do jesene.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov