Humenné bude mať rozpočet 28,56 mil. eur
Z celkovej sumy schváleného rozpočtu mesta tvoria investície asi 21 percent.

22.02.2018 | Prešovský kraj | Autor: Ján Lašák

Humenné má schválený rozpočet na aktuálny rok vo výške takmer 28,56 milióna eur. Zostavený je ako vyrovnaný, v priebehu roka sa môže upravovať rozpočtovými opatreniami. Pre vlaňajší rok bol schválený v objeme necelých 23,97 milióna eur.

Bežné príjmy aktuálneho rozpočtu predstavujú 22,54 milióna eur, výdavky sú v objeme 22.02 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované na približne 1,7 milióna eur, výdavky na takmer 6,1 milióna eur.

Príjmy finančných operácií predstavujú sumu 4.314.849 eur, výdavky 464.072 eur. Rozpočet mesta počíta s prijatím úveru v sume dva milióny eur na investičné akcie realizované v roku 2018. Podľa predloženého materiálu ide o rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov, miestnych komunikácií a vnútroblokových priestorov, tiež parkovísk, detských ihrísk, areálov materských škôl (MŠ), parkov na území mesta, zaradená je tu aj výstavba domu seniorov.

Investície tvoria 21 percent z celkového rozpočtu. "Výška miestnych daní a poplatkov za miestny komunálny odpad ostáva nezmenená. Zadlženosť mesta je na úrovni 10,77 percenta," uviedla na stredajšom (21.2.) rokovaní poslancov, ktorí o tomto dôležitom dokumente rozhodovali, vedúca finančného odboru Ivana Jenčíková. Vlaňajší rok podľa jej slov uzavreli s hotovostným prebytkom vo výške 1,6 milióna eur, tieto finančné prostriedky bude môcť mesto znova použiť.

Pre občanov schválili poslanci tiež príspevok pri narodení dieťaťa a jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka, opätovne podporili aj stravovanie dôchodcov. "Viac financií pôjde aj do športu," doplnila Jenčíková. V tejto oblasti sú vyčlenené peniaze aj na dokončenie futbalového štadióna.

Realizovať by sa mali okrem iného aj projekty na zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov či MŠ na Třebíčskej ulici, na výstavbu nájomných bytov chce zas mesto získať zdroje zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

"Už pri prvom pohľade na tento rozpočet udrie do očí to, že je to volebný rozpočet pani primátorky. Celé volebné obdobie sme upozorňovali na nedostatky a predkladali návrhy na zlepšenie kvality života ľudí v našom meste, ale aj do jeho rozvoja. Všetko ste nám, samozrejme, zamietli," uviedol v rozprave opozičný poslanec Miloš Meričko. "Ja vám garantujem, že nie je volebný ani nijaký, je to jednoducho rozpočet," reagoval zástupca primátorky Andrej Semanco.

Meričko tiež zdôraznil, že opakovane navrhoval, aby bolo cestovné v rámci mestskej autobusovej dopravy zdarma nielen pre žiakov prvého stupňa, ale aj pre deti piateho až deviateho ročníka, ktoré majú trvalý pobyt v Humennom. Jeho pozmeňujúci návrh, ktorý neskôr predložil, plénum odobrilo. Tento benefit môžu od roku 2014 využívať aj občania mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ale aj senior karty.

Pozmeňujúci návrh opozičného poslanca Jozefa Babjáka týkajúci sa dotácie pre 1. Humenskú, a.s., rovnako ako ďalší, aby sa zrušilo splnomocnenie pre primátorku mesta schvaľovať rozpočtové zmeny v predloženom rozsahu, neprešli.

autor: TASR

 

.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom