Vtedy: Funkcionári národných výborov besedujú s občanmi
Ulice tichého okresného mestečka Pezinok, známeho výborným vínom, ožívajú najmä počas zimných večerov nebývalým ruchom.

24.02.2019 | Bratislavský kraj | Autor: Z. Hausová

     V jednotlivých volebných obvodoch sa schádzajú  občania Pezinka na predvolebné besedy s členmi miestneho národného výboru, ktorým pred tromi rokmi dali svoju dôveru, aby zhodnotili ich prácu za uplynulé funkčné obdobie. 

 

             

FOTO: Člen miestneho národného výboru Imrich Lipár rozpráva svojim voličom o svojej práci v národnom výbore za uplynulé obdobie. Foto: archív TASR/6. februára 1957

 

             

FOTO: Činnosť Miestneho národného výboru v Pezinku sa prejavuje v zlepšení životných podmienok pracujúcich. Jedným z významných podujatí v uplynulých troch rokoch bola výstavba vodovodu nákladom 12 miliónov Kčs, ktorú Pezinčania podporili 20.000 brigádnickými hodinami. Rozšírenie vodovodnej siete umožnilo stály prívod zdravej pitnej vody do 1 350 domácností v Pezinku. Foto: archív TASR/6. februára 1957

 

                

FOTO:  Členovia pezinského národného výboru pamätali aj na zveľadenie kultúrneho života svojich voličov. Ozajstnou pýchou Pezinka je aj táto budova zvláštneho slohu, v ktorej je umiestená nová verejná knižnica. 16.331 kníh vypožičaných v roku 1956 z novej verejnej knižnice mesta Pezinok, vybudovanej úsilím členov miestneho národného výboru, svedčí o stále rastúcej obľube knižnice i o stúpajúcom záujme o vzdelanie.  Foto: archív TASR/6. februára 1957

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

11.júl - Festival za Euro

Kežmarský hrad, nádvorie

11.-12.júl - Folklórne slávnosti dolnej Oravy

Tradičný jarmok - Veličná

12.júl- Včelárska a sladká nedeľa

Múzeum kysuckej dediny Vychylovka