Dodávateľ pre automobilky chce v priemyselnom parku v Prievidzi rozšíriť cestu 
Spoločnosť Brose  požiadala mesto o vyslovenie predbežného súhlasu.

19.02.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel Brose plánuje v tamojšom priemyselnom parku rozšíriť cestnú komunikáciu. Projektový zámer spoločnosti vzali na vedomie na svojom rokovaní v pondelok tamojší mestskí poslanci. 

"Spoločnosť Brose Prievidza požiadala mesto o vyslovenie predbežného súhlasu s ďalším ich investičným zámerom, ktorý plánujú v priemyselnom parku, a to je rozšírenie vnútroareálovej komunikácie. Komunikácia má slúžiť na ďalšiu obslužnosť pre areál, ktorý Brose buduje v priemyselnom parku," uviedla právnička z mestského úradu v Prievidzi Veronika Ľahká. 

Mestskí poslanci zároveň schválili i podmienky v súvislosti s investičným zámerom firmy. "Predovšetkým je to, aby na časti komunikácie, ktorú majú záujem odkúpiť, bola ďalej zabezpečená obslužnosť pre ostatných investorov v priemyselnom parku, či už je to spoločnosť Rübig alebo CNC Trend. A takisto aj to, aby tento priestor zostal ďalej obslužný aj pre správcov inžinierskych sietí, ktorí tam majú položené inžinierske siete," dodala Ľahká.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom