Vzrastie počet vinohradníckych obcí
Zoznam vinohradníckych rajónov si vyžadoval aktualizáciu. TASR ponúka aj text v maďarskom jazyku.

21.02.2018 | Bratislavský kraj | Autor: Ján Lašák

Počet vinohradníckych obcí na Slovensku vzrastie o 199 na 702. Rozhodlo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré tak reaguje na rastúci záujem o vinárstvo a vinohradníctvo na Slovensku. Ide o obce, ktoré patria do zemepisných oblastí vymedzených v špecifikácii vín s chráneným označením pôvodu. 

"Vinárstvo na Slovensku zaznamenalo za posledné obdobie významný pokrok nielen v kvalite, ale aj v zdôraznení výnimočnosti, špecifickosti a tradícií slovenských vín. Zoznam vinohradníckych rajónov a obcí bol zostavený ešte v roku 2009 a vyžadoval si aktualizáciu. Pristupujeme preto k úprave vyhlášky o vinárstve a vinohradníctve," priblížila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Aktuálne je na Slovensku oficiálne 503 vinohradníckych obcí, po novelizácii vyhlášky ich bude 702. Je to napríklad dvakrát viac ako v susednej Českej republike. Bez potrebnej aktualizácie by Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP) nemohol vinohradníkom správne zaregistrovať vinohradnícke plochy nachádzajúce sa v daných lokalitách. Novelizácia vyhlášky poskytne podľa agrorezortu vinárom a vinohradníkom aj aktualizované vzory tlačív používané v rámci administratívnych činností pri vedení registra vinohradov.

 

             

Foto: Na snímke strih viniča v tokajskom vinohrade spoločnosti J&J Ostrožovič v Malej Tŕni 26. januára 2018. FOTO TASR - Roman Hanc.

Vinohradnícke obce na Slovensku spadajú do šiestich vinohradníckych oblastí - Južnoslovenská, Východoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska, Tokaj a Malokarpatská, do ktorej patrí aj odroda skalický rubín, nedávno zaradený medzi vína s chráneným označením pôvodu. Najviac vinohradníckych obcí (14) pribudlo v Nitrianskej oblasti, v Zlatomoraveckom rajóne.

"Chcem oceniť, že naši vinári udržiavajú výrobu vín najvyššej kvality, ktorá tvorí viac ako 85 % celkovej produkcie. Či už ide o vína chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia. Vzhľadom na takto zameranú výrobu vinári spracovávajú takmer výlučne slovenské hrozno. Slovenské vinárstvo sa tak vydalo cestou, ktorou by malo ísť aj celé slovenské poľnohospodárstvo – uprednostnilo kvalitu pred kvantitou," konštatovala Matečná.

Ministerstvo pripomenulo, že poskytuje slovenským vinárov a vinohradníkom rôzne formy podpory. Ide napríklad o podporu z Programu rozvoja vidieka na nákup strojov na spracovanie hrozna a výrobu vína, či do integrovanej produkcie. Ďalšou z možností je podpora na reštrukturalizáciu vinohradov, poistenie úrody vinohradov, propagáciu v tretích štátoch a v členských štátoch EÚ, ako aj investície do vinárskych podnikov.

 

                
Foto: Na archívnej snímke z 23. septembra 1962 Malokarpatské vinobranie v Modre.

Maďarská verzia textu

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (MPRV) keddi rendelete alapján 702-re nő a hegyközségek száma Szlovákiában. A  döntéssel a borászat iránti megnövekedett érdeklődésre reagál a tárca.  Olyan községekről van szó, amelyek oltalmazott eredetmegjelölésű borokkal fémjelzett földrajzi területen találhatók.

Gabriela Matečná  földművelésügyi miniszter elmondta: a borvidékek és hegyközségek jelenlegi listáját még 2009-ben állították össze. A borászat nagymértékű fejlődése és a különleges, autentikus borok iránti megnövekedett érdeklődés miatt ideje volt azt frissíteni.

Jelenleg hivatalosan 503 hegyközséget tartanak nyilván Szlovákiában, ez a szám most 199-cel nőni fog, így már kétszer annyi ilyen falu lesz nálunk, mint a szomszédos Csehországban.

Szlovákiában hat szőlőtermő területet tartanak számon: a dél-, a közép- és a kelet-szlovákiait, továbbá a nyitrait, a tokajit, valamint a Kis-Kárpátok borvidékét. A legtöbb új hegyközség, szám szerint 14 a nyitrai (Nitra) területen, az aranyosmaróti (Zlaté Moravce) borvidéken fekszik.

 

            

Foto: Na snímke zber frankovky modrej vo vinohradníctve Jozefa Jobbágya vo Svätom Petri 25. septembra 2015. FOTO TASR - Milan Drozd.

Matečná a rendelet kapcsán elmondta: nagyra értékeli, hogy a szlovákiai borászok előnyben részesítik a minőséget a mennyiséggel szemben, és a borokat szinte kizárólag hazai szőlőből készítik. A szlovák borok 85%-a a legmagasabb minőséget képviseli, legyen szó oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokról. „A szlovák borászat így olyan útra tért, amely követendő az egész mezőgazdaság számára” – tette hozzá Matečná.

A tárca különféle támogatásokban részesíti a szlovákiai borászokat és szőlősgazdákat. Támogatás igényelhető többek között a szükséges gépek beszerzésére, az integrált termelésre, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására, a terménybiztosításra, a termékek népszerűsítésére, valamint a pincészeteket érintő beruházásokra is.

 

autor: TASR

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

4.júna - 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy

Séria podujatí v Brezovej pod Bradlom

4.júna - Jubilanti 2020

Sprístupnenie výstavy J. Jakobyho, Šarišská galéria Prešov

6.júna - Otvorenie letnej turistickej sezóny na Liptove

Liptovský Mikuláš, areál vodného slalomu