Múzeum počas februára vystavuje kytičku z bitky o Branisko
Dejiny  rakúskouhorskej monarchie v múzeu v Rimavskej Sobote.  

12.02.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: B.Caban

Kytička z úspešného boja o vrch Branisko na rozhraní Spiša a Šariša je aktuálnym predmetom mesiaca, ktorý do konca februára vystavuje Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote. TASR o kytičke a celej bitke informovala historička GMM Éva Kerényi.

„Stretnutie ozbrojených cisárskych a uhorských vojsk sa odohralo 5. februára 1849 na vrchole s názvom 'Chvalabohu' (maďarsky Úristen). Táto bitka sa považuje za strategicky dôležitú udalosť zimnej výpravy v revolučných rokoch 1848 – 1849,“ vysvetlila Kerényi.

Rakúšania sa vtedy podľa jej slov snažili odrezať uhorským honvédom jedinú možnú cestu do Prešova cez priesmyk Branisko. „Zasnežený horský masív obsadili pod vedením generála Deyma. Dobre vycvičení vojaci s 18 delami vrátane jednotky hurbanovcov zaujali obranné postavenie,“ načrtla.

Ako pokračovala, na druhej strane bol plukovník Richard Guyon v nadmernej presile, keďže mal k dispozícii honvédov z Banskej Bystrice, Novohradu, Zemplína, ako aj strelcov, husárov, 11 diel i batériu granátometov, ktorú ukoristil v boji v Spišskej Novej Vsi.

„V nesmierne ťažkom boji v snehu museli útočiť do kopca priamo pred pozície delostrelectva Rakúšanov. Bitka trvala niekoľko hodín, až napokon cisárske vojská ustúpili a na Branisku zaviala uhorská zástava. Na druhý deň uhorská armáda dorazila do Prešova, kde sa konala slávnosť na počesť víťazstva,“ priblížila historička.

 Ako dodala PR manažérka GMM Martina Oštrom Mareková, tento predmet vystavujú pri príležitosti 170. výročia bitky. „Kytička bola starostlivo zabalená v papierovej škatuľke. Tento predmet od Jánosa Pétermanna z Revúcej sa dostal do múzea ako dar dňa 27. marca 1906 vďaka miestnemu zverolekárovi Nándorovi Palmovi,“ konkretizovala.
 

Text správy v maďarskom jazyku.

A Szepesség (Spiš) és a Sáros (Šariš) régió határán fekvő Branyiszkóért (Branisko) vívott csatából származó győzelmi csokor a hónap tárgya a rimaszombati (Rimavská Sobota) Gömör-Kishonti Múzeumban. Erről a múzeum történésze, Kerényi Éva tájékoztatta a TASR hírügynökséget hétfőn.

„A császári seregek 1849. február 5-én ütköztek meg a magyar seregekkel a Branyiszkói-hágónál, az Úristen-hegyen (Chvalabohu). Ez az ütközet az 1848/49-es szabadságharc téli hadjáratának egyik stratégiailag fontos eseménye” – magyarázta Kerényi.

Elmondása szerint az osztrákok el akarták zárni a magyar honvédek útját Eperjes (Prešov) felé. Az egyedüli út a Branyiszkói-hágón keresztül vezetett. A császáriak Deym tábornok vezetése alatt elfoglalták a behavazott hegyi hágót. A 18 ágyúval rendelkező, jól képzett katonák, beleértve egy Hurban-egységet is, védekező állást vettek fel.

A másik oldalon Guyon Richárd honvéd ezredes csapatai túlerőben voltak. Guyon rendelkezésére álltak a besztercebányai (Banská Bystrica), nógrádi (Novohrad) és zempléni (Zemplín) honvédek, rajtuk kívül lövészek, huszárok, valamint 11 ágyú is.

„Rettenetesen nehéz harcot vívtak a hóban, közvetlenül az osztrákok ágyúi előtt kellett megostromolniuk a hegyoldalt. A csata néhány óráig tartott, végül a császári seregek visszavonulót fújtak, így kitűzhették a magyar zászlót a branyiszkói magaslatra. Másnap a magyar seregek Eperjesre értek, ahol megünnepelték a győzelmet” – ismertette az esemény részleteit a történész.

Martina Oštrom Mareková, a GMM PR menedzsere hozzátette: a hónap tárgyával a csata 170. évfordulójáról emlékeznek meg. „A csokrot gondosan becsomagolták egy papírdobozba. A nagyrőcei (Revúca) Pétermann Jánostól származó tárgy a helyi állatorvosnak, Palma Nándornak köszönhetően 1906. március 27-én került adományként a múzeumba” – tette hozzá.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany