Vizionárske prejavy Imra Paprikáša dlho rezonovali u spoluobčanov 
Seriál TASR o zaujímavostiach v slovenských obciach a mestách.

08.02.2019 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

V povojnovom období žilo v obci Maňa v okrese Nové Zámky niekoľko charakteristických osôb, ktoré svojou svojráznosťou pútali pozornosť spoluobčanov. K najvýraznejším patril Imrich Švec, známy ako Imro Paprikáš. Jeho charakteristickou črtou bolo veľmi racionálne myslenie a svojské názory na dianie v povojnovej republike, ktoré rád prezentoval na verejnosti. Ako spomínali pamätníci, prejav Imra Paprikáša bol kultivovaný, plynulý, argumentačne vyvážený a trval zhruba pol hodinu. Jeho myšlienky dlho rezonovali v následných debatách medzi obyvateľmi. 

Imro Paprikáš svoje myšlienky prezentoval na najfrekventovanejších miestach v obci. K tým patril priestor pred krčmou u Šafárika a na križovatke pred krčmou v Dedine. Po pár poldecákoch vyšiel pred krčmu a spustil svoj prejav. Návštevníci vyšli za ním a počúvali, na záver odmenili Paprikáša búrlivým potleskom.

Podľa spomienok spoluobčanov zaznamenaných v miestnej kronike boli názory Paprikáša veľmi rozumné, niekedy až vizionárske. „Ľudia, dobre ma počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem. V tejto republike sa dostanú k moci komunisti a budú dlho vládnuť. Jedni budete na nich nadávať, druhí ich budete chváliť. Poberú vám role a vytvoria, tak ako v Rusku, kolchozy,“ predpovedal Imro Paprikáš v rokoch 1946-1947. Jeho vízia sa naplnila do posledného slova.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark